שאלות בהלכה שנענו ע"י רבני לימודי דעת

מה חלק האשה בעסקה שעשה בעלה ?

שואל הלומד יעקב מה חלק האשה בעסקה שעשה בעלה? בעל שעשה עסקה ומכר את הבית המשותף לו ולאשתו. האם יש תוקף למכירה? משיב הדיין הרב עידו שחר שליט"א ראשית יש להקדים שנכסיה של אישה נשואה יכולים להיות באחד משני מצבים. נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל. ברירת המחדל היא האפשרות הראשונה, וזאת על פי הכלל הידוע

2019-07-03T21:21:38+03:00

האם אשה זכאית לקבל מזונות מבעלה לאחר עזבה את הבית?

עונה הדיין הרב עידו שחר שליט"א כתב המחבר (אבה"ע סי` סט סעי` ב`) שאדם שנושא אישה מתחייב במזונותיה. והב"ש (ס"ק ג) הביא דעות שונות האם החובה של בעל לזון את אשתו היא מהתורה או מתקנת חכמים. וכתב הריטב"א (כתובות קג ע"א) שאישה שעזבה את בית בעלה בלי טענה מספקת, הפסידה את מזונותיה. משום שהבעל חייב

2019-06-25T13:40:21+03:00

כיצד עלינו לנהוג עם שקע חשמלי שנשרף בשבת בבקר?

שקע חשמלי בשבת בשבת בבוקר ,כשפתחתי את בית הכנסת הרחתי ריח חריף מאוד של פלסטיק שרוף. בתחילה לא זיהיתי את מקור הריח אך מאוחר יותר התברר כי זהו השקע של אחד המזגנים שהתחמם והחל נשרף. לאחר כ 40 דקו של פעולת המזגן (שהופעל ע``י שעון שבת) הפך צבע בתקע לחום צהבהב ,התחמם והעלה ריח חריף.

2019-06-17T11:10:03+03:00

הכתובה שלי בבית אחר, האם זו בעיה?

אני נשוי 20 שנה והכתובה שלי נמצאת מאז החתונה אצל חמתי האם יש בעיה בדבר ומה עלי לעשות תודה מראש רוני תשובת הדיין הרב יצחק צבי אושינסקי שליט"א לשואל הנכבד. שלו` וברכה. הכתובה לא צריכה להיות ממש בביתו של הבעל, וכן הביא בשו"ת שבט הלוי, שמספיק שהכלה תדע היכן הכתובה מונחת. ולפ"ז מועיל אף

2019-06-13T14:33:19+03:00

מה דין ניפוח מיטת אויר והוצאת האויר?

השאלה השבועית: מה דין ניפוח מיטת אויר והוצאת אויר ממנה שואל הלומד יקי כ. במסגרת לימוד דיני בנין בכלים עלתה בחבורה השאלה הבאה: מה דין של ניפוח מיטת אויר והוצאת אויר ממנה? האם שייך פה בנין או מכה בפטיש? לכאורה אין פה מקום לגזרה שמא יתקע, מאחר שאין פה שום פעולת תקיעה ואף לא

2019-06-03T11:38:43+03:00

מה צריך לדעת אבל בבית מלון?

שואלים מטעם מלון ציפורי קלאס בבני ברק: מצוי לצערנו כי אבלים באים לשבת שבעה בחדר במלון ואז הם יורדים לבית הכנסת להתפלל ולעבור לפני התיבה ובסיום התפילה מתישבים בבית הכנסת לקבל תנחומים. אנו מעונינים לדעת מהי ההלכה לגבי א. ברכת כהנים ב. תחנון ג. קדיש לאנשים בתוך שנתם שבבית האבל לא אומרים ד. אמירת

2019-05-30T10:33:52+03:00

פלטה חשמלית דינה כקטומה?

שואל הלומד חיים פ. שאלתי היא מדוע פלטה חשמלית (שכמובן אין בה כפתור לוויסות מידת החום) דינה כקטומה ? לפי המבואר בשיעור השני בסימן רנ"ג נראה כי נדרש שתהיה פעולה באש עצמה. ואם התירוץ הוא שלכתחילה זה לא נכנס בחשש חכמים שהרי אי אפשר לחתות (בעניננו להגביה את החום) מדוע לא מספיק בכירה שלנו

2019-05-26T12:11:51+03:00

חבר שמחק חומר במחשב – מה דינו?

שואל הפונה יוסי ז. נתתי את המחשב האישי שלי לחבר על מנת שיסדר בו משהו, ובטעות הוא מחק לי חומר רב שאין לי גיבוי שלו. החבר טוען :מכיון שהחומר הוא אישי שלך ולא היית יכול למכור אותו או לקבל בעדו כסף, אני לא חייב לשלם לך". ואילו אני טוען אני מוכן לשלם בעד החומר

2019-05-26T12:08:00+03:00

בירור על יהדות האישה לפני הנישואין

שואל הלומד:  אני מנוי על סדרת השיעורים של "מכון לימודי דעת". ראשית כל, ברצוני להודות על דפי הסיכומים הבהירים של הרב שעוזרים לי מאד . שנית, ברצוני להפנות שאלה מהחומר הנלמד. בשו"ע אבהע"ז סימן ב` כתוב "כל המשפחות בחזקת כשרות ומותר לישא מהם לכתחילה". אמנם בב"ש הביא בשם הרמ"א שמי שאין משפחתו ידועה לנו,

2019-05-26T12:09:00+03:00

לומר לקטן להרים מתג בשבת

שואל הלומד: שלום רב אבקש לשאול האם מותר לומר לקטן בשבת להרים מתג שנפל וכתוצאה מכך נכבו המזגנים בבית, והיה קשה מאד לשבת לסעודת ליל שבת מאחר והיינו קרוב לשני מניינים, תודה רבה משיב הלומד הרב ברוך מ. שלום וברכה. לדעתי אסור לבקש מקטן לחלל שבת אפילו במקום צורך גדול. כי יש איסור ספייה

2019-05-26T12:14:09+03:00