שאלות בהלכה שנענו ע"י רבני לימודי דעת

בית/שאלות בהלכה שנענו ע"י רבני לימודי דעת

מה צריך לדעת אבל בבית מלון?

שואלים מטעם מלון ציפורי קלאס בבני ברק: מצוי לצערנו כי אבלים באים לשבת שבעה בחדר במלון ואז הם יורדים לבית הכנסת להתפלל ולעבור לפני התיבה ובסיום התפילה מתישבים בבית הכנסת לקבל תנחומים. אנו מעונינים לדעת מהי ההלכה לגבי א. ברכת כהנים ב. תחנון ג. קדיש לאנשים בתוך שנתם שבבית האבל לא אומרים ד. אמירת

2019-05-30T10:33:52+03:00

פלטה חשמלית דינה כקטומה?

שואל הלומד חיים פ. שאלתי היא מדוע פלטה חשמלית (שכמובן אין בה כפתור לוויסות מידת החום) דינה כקטומה ? לפי המבואר בשיעור השני בסימן רנ"ג נראה כי נדרש שתהיה פעולה באש עצמה. ואם התירוץ הוא שלכתחילה זה לא נכנס בחשש חכמים שהרי אי אפשר לחתות (בעניננו להגביה את החום) מדוע לא מספיק בכירה שלנו

2019-05-26T12:11:51+03:00

חבר שמחק חומר במחשב – מה דינו?

שואל הפונה יוסי ז. נתתי את המחשב האישי שלי לחבר על מנת שיסדר בו משהו, ובטעות הוא מחק לי חומר רב שאין לי גיבוי שלו. החבר טוען :מכיון שהחומר הוא אישי שלך ולא היית יכול למכור אותו או לקבל בעדו כסף, אני לא חייב לשלם לך". ואילו אני טוען אני מוכן לשלם בעד החומר

2019-05-26T12:08:00+03:00

בירור על יהדות האישה לפני הנישואין

שואל הלומד:  אני מנוי על סדרת השיעורים של "מכון לימודי דעת". ראשית כל, ברצוני להודות על דפי הסיכומים הבהירים של הרב שעוזרים לי מאד . שנית, ברצוני להפנות שאלה מהחומר הנלמד. בשו"ע אבהע"ז סימן ב` כתוב "כל המשפחות בחזקת כשרות ומותר לישא מהם לכתחילה". אמנם בב"ש הביא בשם הרמ"א שמי שאין משפחתו ידועה לנו,

2019-05-26T12:09:00+03:00

לומר לקטן להרים מתג בשבת

שואל הלומד: שלום רב אבקש לשאול האם מותר לומר לקטן בשבת להרים מתג שנפל וכתוצאה מכך נכבו המזגנים בבית, והיה קשה מאד לשבת לסעודת ליל שבת מאחר והיינו קרוב לשני מניינים, תודה רבה משיב הלומד הרב ברוך מ. שלום וברכה. לדעתי אסור לבקש מקטן לחלל שבת אפילו במקום צורך גדול. כי יש איסור ספייה

2019-05-26T12:14:09+03:00

שכירות דירה – אי עמידה בתנאים

שאלתו של הלומד אריאל צ. בהסכם השכירות שנחתם לשנה, הוסכם שהשוכר יוכל להודיע חודשיים מראש, ובכתב, על רצונו להפסיק את השכירות ולפנות את הדירה, ואז יוכל לצאת מבלי לסיים את תקופת השכירות. בסעיף נוסף נכתב שבמידה והחודשיים של הודעה המוקדמת יסתיימו כשבועיים לפני ראש השנה או פסח, אזי הפינוי יידחה לשבוע לאחר חג הפסח או לאחר תקופת החגים בתשרי. נחתם בר”ח כסליו, ולאחר

2019-05-26T12:15:39+03:00

סיפור יציאת מצרים בסגנון אישי – אפשר?

שואל הלומד מנשה ב.  כבוד הרב, מנהג קריאת הגדת הפסח – ממתי? ולמה לא לספר בע"פ בסיגנון אישי משיב הדיין הרב עידו שחר: אכן שאלה מעניינת. נהוג בכל תפוצות ישראל לומר את הנוסח המקובל, אך רבים לא יודעים מה מקורו. אמנם את המפתח של הסדר קבע רש"י, כמו שכתב במחזור ויטרי לפסח סי סה:

2019-05-26T12:06:01+03:00

שביתת עובדים יכולה להיות על פי ההלכה?

שואל הלומד:  אני עובד במפעל שבו יש עובדים בהסכם קיבוצי ומותר להם לשבות, וישנם אחרים עובדי קבלן שאסור להם לשבות, העובדים בהסכם הקיבוצי שבתו ולא איפשרו לעובדים האחרים להיכנס למפעל לעבוד. כתוצאה מכך נוצר להם הזק ממוני כי המעביד לא ישלם להם על הימים שלא עבדו בפועל. אחד הנפגעים טוען כלפי הועד שזהו גזל

2019-05-26T12:17:07+03:00

השובת מחוץ לביתו – מדליק נרות בברכה?

שואל אחד הלומדים: האם גבר נשוי השובת מחוץ לביתו בשבת, מחויב בהדלקת נרות בברכה, או שהוא יכול להסתמך על הדלקת אשתו בביתם? האם הדין שונה כאשר הוא נמצא בחו"ל ואשתו בארץ ויש הפרש שעות? האם הדין משתנה כאשר הוא שוהה במלון בחו"ל שם אין בעלת בית שיכול להסתמך על הדלקתה? האם צריך להדליק גם

2019-05-26T12:18:28+03:00

נמצא סכום כסף בעיזבון

שואל הלומד הלל ח.  עזבונות של אנשים זקנים שאין למשפחה כח לטפל ברהיטים ובחפצים שהשאירו, ולאחר פינוי הבית נמצא מוחבא סכום כסף גדול (לדוגמא בתוך המזרון, מאחורי מגירה מקוצרת, מגולגל בתוך רגילי המיטה וכו`). א. מה דין הכסף אם אדם קנה את הרהיטים בסכום  קטן? ב. באדם שקיבל סכום רק על פינוי הדירה

2019-05-26T12:20:21+03:00