לימודי הלכה בעיון לסמיכה לרבנות
לימוד עצמי בלי ליווי רב במחיר מוזל
בשיטה יסודית וקלה לזכירה

בתכניות הלימוד הלכה בעיון אנו מציעים לך שיעורים כתובים הבנויים בצורה שמדמה לימוד מעמיק עם חברותא.

זו תוכנית עצמית ללימודי סמיכה לרבנות בלי ליווי של רב

השיעור מבאר בצורה יסודית את כל השתלשלות ההלכה עם כל ה"שקלא וטריא" – מהמקור בגמרא עבור דרך הפוסקים בכל הדורות ופוסקי זמננו (ציטוט הסימנים והשיעורים מהשו"ע, נושאי כלים, סיכום ראשונים ואחרונים) עד לפסיקה הלכה למעשה.

מעדיף מבחנים שהרב בודק?

רוצה תמיכה בימים א-ו במייל ובטלפון? 

מלבד עצם תכני הלימוד, אתה מקבל גם תזכורות במייל תמידים כסדרם לעמוד בקצב הנדרש (צוות המשרד אחראי על שליחת התזכורות אליך, על מנת להקל עליך להתמיד), וכן מבחנים אמריקאיים הנותנים לך ציון מיידי אוטומטית.

חלוקת תעודות סמיכה לרבנות מכון לימודי דעת
פרטים כלליים לגבי הלכה בעיון
אם לא מתאים לך ללמוד את התוכנית כולה, תוכל לבחור ללמוד רק נושאים מסוימים מתוכה

נושאי הלימוד

הלכות איסור והיתר

באיסור והיתר כלולים 6 נושאי לימוד עיקריים: מליחה, בשר בחלב, תערובות, בישולי עכו"ם והכשרת כלים והלכות זהירות משרצים.
הלכות כלים, בישולי עכו"ם וזהירות משרצים לא כלולים במתכונת הבחינות.

קצב שליחה רגיל (2 שיעורים בשבוע): 12 חודשי לימוד

קצב מהיר (4 שיעורים בשבוע) 6 חודשי לימוד

הרב אורי גרילוס

שבת

בשבת כלולים 19 נושאי לימוד: שהייה חזרה והטמנה, בישול, נרות, מוקצה, בונה, צידה, קשירה ועניבה, כיבוס וקיפול הבגדים, סחיטה, צביעה, בורר, תיקון מאכלים, הגרלה, דיבור, ביצוע מלאכה ע"י גוי, מלאכות האסורות בשבת, חולה בשבת, פיקוח נפש ויולדת.

היות שהלכות שבת במיוחד מלאות במחלוקות הפוסקים ובלתי אפשרי להקיף את כל הנידונים ממש, נגענו בעיקרי הדברים, והדגשנו את מה שכלול בבחינות לסמיכה לרבנות.

קצב שליחה רגיל (2 שיעורים בשבוע) 26 חודשי לימוד

קצב שליחה מהיר (4 שיעורים בשבוע) 13 חודשי לימוד

הרב ארז אלחרר

נדה

בנדה כלולים 10 נושאי לימוד: נדה, תשמיש, סוגי וסתות קביעה ועקירה, כתמים, דם במי רגליים, דיני כלה, יולדת ומפלת, הרחקות, הפסק טהרה ושבעה נקיים וטבילה.

מושם דגש על ההוראה למעשה בנידונים רבים, דוגמאות מעשיות בזמנינו והבדלי שיטות הפסיקה השונות בין פוסקי אשכנז לבין פוסקי ספרד.

קצב שליחה רגיל (2 שיעורים בשבוע) 15 חודשי לימוד

קצב שליחה מהיר (4 שיעורים בשבוע) 8 חודשי לימוד

הרב ארז אלחרר (בוחן ברבנות) 

אבלות

באבלות כלולים 4 נושאי לימוד: הלוויה וקבורה, טומאת כהן, דיני אבלות וליקוט עצמות.

קצב שליחה רגיל (2 שיעורים בשבוע) 10 חודשי לימוד

קצב שליחה מהיר (4 שיעורים בשבוע) 5 חודשי לימוד

הרב אורי גרילוס

מקוואות

בתכנית מקוואות הדגש הינו על הוראה ושיטות הפסיקה למעשה.

טהרתן של ישראל תלויה בהכשר המקוה. לכן, בשונה מנושאים רבים בהלכה, החמירו הפוסקים בדינים אלו, ולא השתמשו בכללי הפסיקה המוכרים לנו משאר נושאים בהלכה. שיטת הפסיקה בהלכות מקוואות היא כדברי התשב"ץ "לצאת ידי חובת כל הדעות".

במקוואות כלולים 7 נושאי לימוד: מקווה ושיעורו, מים שאובים, שינוי מראה המים, העברת מים למקווה, פרצות במקווה, טבילת כלים ומקווה חב"ד.

קצב שליחה רגיל (2 שיעורים בשבוע) 4 חודשי לימוד

קצב שליחה מהיר (4 שיעורים בשבוע) 2 חודשי לימוד

הרב ארז אלחרר (בוחן ברבנות) 

קידושין

בקידושין כלולים 5 נושאי לימוד: קידושין, חופה, כתובה, עדות קרובים ופסולים ושטרות.

קצב שליחה רגיל (2 שיעורים בשבוע) 9 חודשי לימוד

קצב שליחה מהיר (4 שיעורים בשבוע) 5 חודשי לימוד

הרב אורי גרילוס

עירובין

בעירובין כלולים 4 נושאי לימוד:
ארבעה רשויות, מחיצות, עירובי חצרות ועירובי תחומין.

קצב שליחה רגיל (2 שיעורים בשבוע) 5 חודשי לימוד

קצב שליחה מהיר (4 שיעורים בשבוע) 3 חודשי לימוד

הרב ארז אלחרר (בוחן ברבנות) 

מילה וגירות

בהלכות מילה כלולים 5 נושאי לימוד: זמן המילה, המילה בפועל, ברכת המילה, עניינים שונים בברית מילה, מילה בשבת.
בהלכות גירות כלולים 3 נושאי לימוד: הקדמה, גיור, דינים שונים בגרים.

קצב שליחה רגיל (2 שיעורים בשבוע) 4 חודשי לימוד

קצב שליחה מהיר (4 שיעורים בשבוע) 2 חודשי לימוד

הרב אורי גרילוס

שחיטה

בתכנית שחיטה יש כ66 שיעורים מקיפים ומבוארים היטב. לתשומת ליבך: נושא השחיטה עומד בפני עצמו ומותאם לראשי צוות שחיטה (בקיאות גבוהה יותר משוחט)

קצב שליחה רגיל (2 שיעורים בשבוע) 8 חודשי לימוד

קצב שליחה מהיר (4 שיעורים בשבוע) 4 חודשי לימוד

הרב אורי גרילוס  

מה מקבלים בתוכנית הלכה בלימוד עצמי?

תוכנית ההלכה נכתבה באופן שברוך ה' מוכיח את עצמו בבהירות שעוזרת לקלוט היטב את הנלמד. הבוגרים של לימודי דעת המעוניינים בסמיכה לרבנות, מצליחים ברובם לעבור כבר בבחינה הראשונה של מבחני הסמיכה לרבנות, כך שתוכל להבין מזה כמה ההלכה הופכת להיות לך כמונחת בקופסה. מלבד ההגשה של ההלכות והנושאי כלים באופן שנוח ללמוד ולהבין, יש לך גם אפשרות לבחור לך רק נושאים מסוימים שאותם תרצה ללמוד.

אחת ל-3 ימים מקבלים קובץ pdf של החומר הנלמד

כל כמה שיעורים יש מבחן אמריקאי אוטומטי בקובץ גוגל פורמס – התשובה מיידית

תזכורות מהמשרד לפני כל מבחן ובכל סיום נושא, על מנת לעזור להתמיד

תעודת הערכה ממוסגרת נשלחת לבית הלומד בסיום לימוד כל תוכנית

איך ערכנו את החומר?
החומר שלנו מחולק ליחידות לימוד קצרות, כל יחידה הינה חוברת pdf באורך 6-10 עמודים
היתרון הגדול שבחלוקה לחוברות הוא שניתן לפתוח אותה בכל מקום: בעבודה, בכולל, וכן הלאה.
מה גם שחלוקת החומר ליחידות קצרות נוחה מאד ללימוד, ותקל עליך לזכור את החומר באופן משמעותי. מיד כשתפתח את חוברות הלימוד שלנו תרגיש הקלה גדולה.
סימני השולחן ערוך יבוארו לך היטב, מקורות ההלכה מצוטטים בתוך החוברות ומה שנשאר לא ברור תוכל לקבל מענה מרבני המכון שלנו.
האם צריך להיעזר בארון הספרים בנוסף לחוברות לימודי דעת?
חשוב מאוד ללמוד גם את הטור ואת הבית יוסף.
אם יש לך  רקע הלכתי, מומלץ ללמוד ראשית את הטור והב"י ורק אח"כ  את החוברות בעיון,

לסיכום ולחזרה. אם אין לך רקע הלכתי קודם, מומלץ להתחיל ללמוד מתוך השיעורים ואח"כ להמשיך לטור, לב"י ולשו"ע.

איך מתנהל כל שיעור בפועל?

עדיין נשאר משהו שאינו ברור לך כל צורכו?
אתה שולח שאלה למשרד או לרב ומקבל תשובה מפורטת וכתובה שתהיה זמינה בשבילך בכתב גם בהמשך.

כמה שאלות שאולי שאלת את עצמך

נכון. אפשר ללמוד מתוך ספר. אבל אין ספר שבו באפשרותך לקבל רק חומר עדכני שנדרש ממש עכשיו כדי להיבחן ברבנות.

ספר גם לא מחולק לך ללימוד של פעמיים בשבוע. 

ספר אינו מאפשר לך לימוד בקצב רגיל או מואץ שמובנה מראש. 

ספר גם לא מזכיר לך שהגיע הזמן לסיים יחידת חומר וקל וחומר שאינו עורך לך מבחן אמריקאי עם משוב מיידי אם ענית נכון או לא. 

קניית ספר גם איננה כרטיס כניסה לקבוצת לומדים לרבנות הכוללת מענה על שאלות במייל או בטלפון.

גם חומר חינמי המופץ באינטרנט לא יעשה את זה בשבילך.

השתלשלות ההלכה מסוגיות הגמרא ועד לפסיקת הלכה למעשה, היא חלק אינטגרלי והבסיס לידיעת הלכה על בוריה, ואת זה לא תמצא בספר של סיכומי הלכות או אתר אינטרנטי כלשהו.

יותר מזה?

חומר חינמי המופץ אונליין זה קצת כמו לקרוא איך לנהוג ברכב לבין להתיישב מאחורי ההגה, לסובב אותו וללחוץ על דוושת הגז. 

ידיעת ההלכה באופן ברור וזכיר ממש קרובה אליך, בוא תצטרף אלינו ונעזור לך להתניע לשם.

האופן הטוב ביותר ללמוד הוא אכן בחדר לימוד, בה ההלכה נמסרת מרב לתלמיד באופן ישיר ובלתי אמצעי.

אולם בית מדרש פיזי אינו מתאים לכל אחד, אם מפאת מגבלות הזמן, ריחוק המקום, התאמה אישית ועוד.

התכנית שלנו במסגרת בית המדרש הוירטואלי של לימודי דעת היא הדבר הקרוב ביותר לחדר לימוד, שניתן לקבל במסגרת שיעורים כתובים.

בזהירות אפשר להוסיף, שיש תועלת באפשרות לשנן שוב ושוב מתוך קובץ המסוכם באופן בהיר, מה שאין כן בלימוד בשיעור כללי או פרטי שבו אם אינך מסכם את הדברים בבהירות – הרי שדברים עלולים להישכח.

אין לזה תשובה אחידה. אורך הזמן שעליך להקדיש ללימוד וכמות המאמץ המושקע בשינון על מנת לזכור תלוי ברקע התורני שלך ובגישה שלך ללימוד הלכה. 

באופן כללי ניתן לומר שפרק זמן של שעה כל ערב, ובסה"כ 5-6 שעות שבועיות, אמור להספיק.

אפשר בהחלט וגם רצוי ללבן את הדבר עם הרב המלווה או עם צוות המשרד שלנו, לאחר תקופת ניסיון קצרה.

תכנית שלנו היא אישית ואינה מוגבלת במקום או בזמן. זאת הסיבה שהיא מתאימה גם ללומדים מחו"ל.

המבחנים האמריקאיים מקבלים משוב מיידי. המבחנים התקופתיים שהרב המלווה בודק ידנית נשלחים גם כן בדוא"ל, וכך גם הציון והדרכת הרבנים בקבוצת המייל.

יתכנו הגבלות בשיחות הטלפון בגלל פערי שעות וכדומה. צריך לבדוק זאת מול המשרד.

חשוב לשים לב שבמסלול זה עליך להגיע לארץ בסיום התכנית או בסיום כמה תכניות, לראיון אישי ולעריכת המבחן, היות שמבחני הרבנות נערכים רק בארץ.

אם רצית לימוד הלכה מעמיק ברמה של סמיכה לרבנות, אבל לא לשם בחינות הרבנות – יתכן שיתאים לך יותר מסלול הלכה בעיון.《לינק》

אם הנך רב בקהילה בחו"ל, שלוח המהווה דמות רוחנית ליהודים המקומיים או מצבים דומים – יתכן שמסלול רבנות בחו"ל יתאים לך יותר. 《לינק》

התשובה היא אישית ונתונה לבחירתך, אבל באופן כללי הרבנים ממליצים להתחיל בתוכנית קצרה כדי לדרבן את עצמך להתחיל ולסיים בכמה שפחות זמן, ואז הסיפוק מאפשר לך להצליח ולהמשיך הלאה. זו יכולה להיות תכנית מקוואות או תכנית עירובין (4-5 חודשים בקצב רגיל וחודשיים בקצב מואץ).

בשמחה רבה.

באפשרותך לבחור כל נושא מתוך התוכנית וללמוד אותו בפני עצמו.

בדיוק לכן בנינו את התוכנית כנושאים-נושאים. אם כבר יצא לך לך ללמוד חלק מהנושאים או מכל סיבה שהיא רצית ללמוד רק  חלק מהתוכנית של הלכה בעיון – עליך פשוט לבחור את הנושא המתאים לך ולהתחיל בו. כמות הנושאים הנלמדים והסדר שבו תלמד – נתונים לבחירתך.

יש לך שאלה נוספת שלא ענינו עליה?
אנחנו כאן בשביל לסייע לך בכל הקשור ללימודי הלכה בלימוד עצמי.
צוות המשרד ישמח להושיט עזרה בכל מה שצריך: daat@limd.co.il

אודות מכון לימודי דעת

מרכז לימודי דעת (פרחי שושנים) נוסד בשנת תשס”א (2001)

המטרה היא לסייע לכל מי שרוצה ללמוד הלכה ביסודיות. מטרת העל היא לאפשר לכל יהודי ללמוד הלכה למעשה החל מרמת סמיכה לרבנות ועד לרמת לימוד הלכה משפחתי בקצרה, תוך כדי שמכוונים את הלומדים ללימוד השולחן ערוך בעיון ובהעמקה ומאפשרים להם להפוך למבינים בהלכה.

אנו מציעים מסגרת לימודים עצמאית, שמותאמת לקצב לימוד של כל יהודי:
החל ממי שרוצה ללמוד על מנת לקיים, ועד למכינה לבחינות יורה-יורה.

מרכז לימודי דעת הינו מרכז ההכנה הגדול בעולם לסמיכה לרבנות בזכות השיטה הייחודית המאפשרת לכל אחד ללמוד מהבית, מבלי לשבת בכיתת לימוד, כזו שלעולם לא תיתן מענה לקשת רחבה כל כך של לומדים, ועדיין לקבל מענה מרב מלווה לכל שאלה שמתעוררת.

תוכנית הלימודים בנויה לקצב לימוד אישי, ומלווה בתמיכת רב מוסמך, בוחן ברבנות, שקשוב לכל שאלה הנוגעת בחומר הלימודי ומכוון לנדרש כדי להצליח בידיעת ההלכה כמונחת בקופסה.

חלוקת תעודות סמיכה לרבנות מכון לימודי דעת
בוגרים

מיהו צוות הרבנים שעמל להכין עבורך את התוכן הנלמד?

הדיין הרב יצחק אושינסקי שליט"א

ביוגרפיה

בוגר ישיבת חברון, גבעת מרדכי, ירושלים.
מרבותיו: הג"ר שמחה זיסל ברוידא זצ"ל, הג"ר אברהם פרבשטיין זצ"ל והג"ר דוד כהן שליט"א.
לימודי רבנות דיינות בכולל "נשמת ישראל", בית וגן ירושלים, בראשות הג"ר אברהם כהן שליט"א. בעל סמיכה לרבנות וכן בעל כושר לדיינות.
כהונת דיין בבית הדין שע"י רבנות ירושלים (המועצה הדתית), במשך כשנתיים. לאחר מכן דיין בבית הדין הרבני חיפה.
כיום אב"ד בית הדין הרבני בחיפה.
חבר ועדת הבחינות של הרבנות הראשית לישראל, למבחני רבנות וכן למבחני דיינות (לשעבר)
כיום חבר ועדת הבחינות לטוענים רבניים שע"י הנהלת בתי הדין הרבניים.
מחבר הספרים: אורחות משפט, אורות המשפט ד' חלקים (מאמרים ופסקי דין בעניני אישות, ממונות, קהילה, יהדות, רפואה ואיסור והיתר), הלכות אבלות – מדריך מפורט, באשר הוא שם (על התורה), אורות מן האבות (על מסכת אבות) ואורות מן ההגדה (הגדה של פסח).

הדיין הרב עידו שחר שליט"א

ביוגרפיה

בוגר ישיבת חברון, גבעת מרדכי, ירושלים
ה'תשנ"א-ה'תשע"ד – חבר מפעל הש"ס
ה'תשנ"ה – סמיכה לרבנות
בוגר ישיבת חברון, גבעת מרדכי, ירושלים.
מרבותיו: הג"ר שמחה זיסל ברוידא זצ"ל, הג"ר אברהם פרבשטיין זצ"ל והג"ר דוד כהן שליט"א.
ה'תשס"ה – כושר לדיינות.
ה'תשס"ז-ה'תשע"ה דיין בבית הדין לממונות ברבנות ירושלים, ומרצה ומרכז תוכניות לימודים בשערי הלכה ומשפט.
ה'תשס"ט-ה'תשע"ה עוזר משפטי לחברי ביה"ד הרבני הגדול.
ה'תשע"ג-התשע"ה עורך באנציקלופדיה התלמודית בירושלים
משנת ה'תשס"ז משמש כמנהל תוכנית גיטין בתוכנית לימודי שו"ע של עמותת פרחי שושנים במכון לימודי דעת.
החל מחודש חשון ה'תשע"ו מכהן כדיין בבית הדין הרבני בתל אביב.

הרב ארז אלחרר

ביוגרפיה

מורה הוראה, מוסמך ובעל כושר "יורה יורה" ו"רב עיר" מטעם הרבנות הראשית לישראל, ומוסמך להוראה ע"י מרן הראש"ל רבי עובדיה יוסף זצ"ל.
משמש כראש כולל להוראה "יחוה דעת" ירושלים,
ומשיב בבתי הוראה, ובקו ההוראה.

מנהל תכניות הלימוד במכון לימודי דעת במשך 15 שנים,

בוחן ברבנות הראשית לישראל למבחני הרבנות.
רב תכניות הלימוד בלימודי דעת

הרב אורי גרילוס שליט"א

ביוגרפיה

בעל כושר "יורה יורה" ו"רב עיר"
ראש כולל ללימודי רבנות הדר מאיר בהר אדר.
מורה הוראה בקריית יערים, טלזסטון.
מנהל במכון לימודי דעת את תוכניות איסור והיתר, אבלות, חופה וקידושין.
מה כותבים הרבנים על מכון לימודי דעת (פרחי שושנים)
המלצת הרב ברנבום

המלצת הרב שמואל ברנבוים זצוק"ל

המלצת הרב עובדיה

המלצת הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

הרב שמחה הכהן קוק שליט"א

הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א

המלצת הרב נבנצאל

הרב אביגדור נבצאל שליט"א

מה מספרים עלינו הבוגרים שלנו?
תודה שאתם מכוונים לנושאים המרכזיים וקולעים לשאלות של הרבנות
לימודי דעת זה הלב עצמו הרבה בית יוסף, הרבה ראשונים, פוסקי זמננו ברגע שאתה לומד מהחוברת של לימודי דעת אתה בתוך הסוגיה.
ברור שעדיף לפתוח את הבית יוסף אך אם אין זמן החוברות מספיקות בהחלט. כה לחי!
(אפשר להפנות אלי מי שמתלבט אם להיכנס לתכנית של לימודי דעת)

אליהו גווילי

אתמול קיבלתי את תוצאות הבחינה שבנידון שעשיתי בחודש תשרי השנה – ב"ה עברתי!
ברצוני להודות לצוות המשרד על התמיכה והטיפול המסור שאני כלומד זוכה לקבל מכם וכמובן לעורך השיעורים הרב אושינסקי
ב"ה זכיתי ללמוד אצלכם את הלכות שבת, עירובין, איסור והיתר ובכל הנושאים נבחנתי ועברתי ברבנות הראשית לישראל
על הלכות נידה אני אבחן בע"ה בחודש אב.
תודה רבה על צורת עריכת השיעורים ועל הזמן הרב המושקע בהם
ללא כל ספק, ללא "פרחי שושנים" – לימודי דעת לא הייתי מצליח להגיע להישגים הללו

יגאל שמשון

ברצוני להודות לכם על ההקשבה והמוכנות לסייע במהירות וביעילות רבה.
ובפרט לצוות הת"ח שברשותכם לרה"ג הרב אורי גרילוס שסייע בעירעור למבחן
בחופה וקידושין ונתן את הערותיו וחוות דעתו המחכימות.
זכיתי לקבל במבחן למעלה מ15 נקודות ששינה את כל ערך המשמעות של היגיעה והעמל בתורה שלמדתי במשך השנה האחרונה.
יהי רצון שתראו פירות בעמלכם ותרבו פעלים לתורה.

אלון נשיא

שלום עליכם! שמי ציון פרדו מקרית גת אני לומד בתוכנית נידה, כרגע סיימתי ללמוד את שיעור 60, ואני פשוט התמלאתי בתחושה תודה לה' שזכיתי ללמוד הלכה דרככם, הדברים כתובים בסדר מופתי פשוט לפתוח וללמוד, בצורה נעימה מסודרת ומעמיקה בעיקר מה שעוזר לי מאוד זה תיאור והסבר החילוקים שבשיטות (בעיקר באחרונים) הנפק"מ למעשה בין השיטות, בצורה כל כך בהירה. אשריכם! יה"ר שתזכו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות הרב וכל העוסקים במלאכת הקודש.

ציון פרדו

כמה זה עולה?

לימודי דעת גובים ממך סכום סמלי שיאפשר לרבנים להיות פנויים אליך ולשאלותיך, ויאפשר למשרד לעמוד לרשותך בכל עזרה שתצטרך ולהחזיק ראש בתזכורות הקבועות שנשלחות אליך מתוך מעקב אישי אחרי ההתקדמות שלך.
חשוב לנו שתשים לב לנקודה קריטית במיוחד: אתה לא משלם את מלוא העלות של ההשקעה בך.
תורמים ונגידי עם טורחים לסבסד את העלות של לימודיך ב-30% לפחות, כדי להוסיף חיילים לתורה. 
עם זאת, אתה נדרש להשקיע סכום חודשי קבוע. 
יודע למה? 
כי עד שלא יכאב לך קצת, לפחות קצת, עמוק בתוך הכיס – יש סיכון שהיצר הסוכן בנו יפריע לך להתמיד בלימוד.
הפעולה הכואבת הזאת של שליפת כרטיס אשראי מהארנק שקבור עמוק בכיס שלך – מעמעמת קצת את החדות החותכת של המידות הרעות שעומדות כתריס בינך לבין הלימוד הקבוע ותעודת היורה-יורה: ההתאכזרות לנשמה שלך, העצלות, הקמצנות, חוסר ההתמדה ושאר חברותיהן.

הנה הסכום המסובסד שתשקיע בלימודי הלכה בעיון לסמיכה לרבנות בלימוד עצמי, ולצדו גם הבאנו לך את ההשוואה לתוכנית של יורה-יורה שהוא לימודי סמיכה לרבנות עם ליווי מלא של רב בימים א-ו במייל ובטלפון. 

מה ההשקעה שלך בלימוד יסודי של הלכה בעיון?

במקום 155 לחודש

97 לחודש

ההבדלים בין תוכנית סמיכה לרבנות עם ליווי מהרבנים לתוכנית בלי ליווי

יורה יורה
הלכה בעיון
ליווי רב גם בטלפון וגם במייל
בטלפון ובמייל בימים א-ה
אין ליווי רב
כמות נושאים הכלולים בתוכנית
7 נושאים
9 נושאים
מבחן אמריקאי
יש
יש
מבחן עם משוב מהרב
יש
אין
מייל תזכורת
יש
יש
תעודת הערכה
יש
יש
סיוע בהרשמה למבחני הרבנות
יש
יש
מחיר לפני סבסוד
200 לחודש
155 לחודש
ההשקעה שלך
155 לחודש
97 לחודש

רוצה להצטרף ל-775 הרבנים המוסמכים בוגרי לימודי דעת?

השאר פרטיך – ונוכל להציג בפניך את הנושא שתוכל להתחיל בו כבר היום:

03-6166340 | daat@limd.co.il

דילוג לתוכן