לימודי רבנות בחו"ל
בשיטה יסודית וקלה לזכירה

תכנית רבנות בחו"ל נבנתה בתיאום עם ועידת רבני אירופה

בתוכנית אנו מציעים לך שיעורים כתובים הבנויים בצורה שמדמה לימוד מעמיק עם חברותא. השיעור מבאר את השתלשלות ההלכה עם כל ה"שקלא וטריא" – מהמקור בגמרא עבור דרך הפוסקים בכל הדורות ופוסקי זמננו (ציטוט הסימנים והשיעורים מהשו"ע, נושאי כלים, סיכום ראשונים ואחרונים) עד לפסיקה הלכה למעשה.

חלוקת תעודות סמיכה לרבנות מכון לימודי דעת

פרטים כלליים לגבי תוכנית 'רבנות בחו"ל'

נושאי הלימוד:

אבלות

באבלות כלולים הנושאים: דיני קריעה (4 שיעורים) דיני אונן (שיעור אחד) דיני לוויה, הספד, קבורה ואחריה (3 שיעורים) דיני האבלות וזמנה (שיעור אחד) ניחום אבלים (שיעור אחד) דיני השבעה (5 שיעורים) אישה שמת בעלה (שיעור אחד) אבלות בשבת, ברגלים וביומי דפגרא (2 שיעורים) קדיש ותפילה בשבעה, שלושים וי"ב חודש (שיעור אחד) שמועה קרובה ורחוקה וליקוט עצמות (שיעור אחד)

3 חודשי לימוד

הרב אורי גרילוס

מקוואות

בתכנית מקוואות הדגש הינו על הוראה ושיטות הפסיקה למעשה. טהרתן של ישראל תלויה בהכשר המקווה. לכן, בשונה מנושאים רבים בהלכה, החמירו הפוסקים בדינים אלו, ולא השתמשו בכללי הפסיקה המוכרים לנו משאר נושאים בהלכה. שיטת הפסיקה בהלכות מקוואות היא כדברי התשב"ץ "לצאת ידי חובת כל הדעות". במקוואות כלולים 7 נושאי לימוד: מקווה ושיעורו (2 שיעורים), מים שאובים (11 שיעורים), שינוי מראה המים (3 שיעורים), העברת מים למקווה (6 שיעורים), פרצות במקווה (2 שיעורים), טבילת כלים (2 שיעורים) ומקווה חב"ד (שיעור 1). + שיעור וידיאו – פרקטיקה במקוואות בחו"ל

4 חודשי לימוד

הרב ארז אלחרר (בוחן ברבנות)

קידושין

תוכנית קידושין: כוללת 26 שיעורים כתובים. 17 שיעורים באבן העזר + 8 שיעורים בחושן משפט

3 חודשי לימוד

הרב אורי גרילוס

מילה וגירות

במילה כלולים 5 נושאי לימוד: זמן המילה (9 שיעורים), המילה בפועל (4 שיעורים), ברכת המילה (4 שיעורים), עניינים שונים בברית מילה (6 שיעורים), מילה בשבת (10 שיעורים).

בגירות כלולים 3 נושאי לימוד: הקדמה, גיור (8 שיעורים), דינים שונים בגרים (6 שיעורים).

4 חודשי לימוד

הרב ארז אלחרר (בוחן ברבנות)

נדה

בנדה כלולים 10 נושאי לימוד: נדה (10 שיעורים), תשמיש (7 שיעורים), סוגי וסתות קביעה ועקירה (20 שיעורים), כתמים (17 שיעורים), דם במי רגליים (שיעור 1), דיני כלה (4 שיעורים), יולדת ומפלת (שיעור 1), הרחקות (8 שיעורים), הפסק טהרה ושבעה נקיים (6 שיעורים) וטבילה (33 שיעורים).

מושם דגש על ההוראה למעשה בנידונים רבים, דוגמאות מעשיות בזמנינו והבדלי שיטות הפסיקה השונות בין פוסקי אשכנז לבין פוסקי ספרד.

9 חודשי לימוד

הרב ארז אלחרר (בוחן ברבנות) 

בישולי עכו"ם, הכשרת כלים וזהירות משרצים

תוכנית הלכות בישולי עכו"ם, הכשרת כלים וזהירות משרצים. תוכנית יישומית, הכוללת 10 שיעורים בהלכות הכשרת כלים. 12 שיעורים בהלכות בישולי עכו"ם. 10 שיעורים בהלכות זהירות משרצים. בגירות כלולים 3 נושאי לימוד: הקדמה, גיור (8 שיעורים), דינים שונים בגרים (6 שיעורים).

3 חודשי לימוד

הרב אורי גרילוס

מה מקבלים בתוכנית רבנות בחו"ל?

התוכנית שגובשה עם ועידת רבני אירופה, נבנתה מתוך מחשבה על האתגרים שעימם מתמודדים רבנים וראשי קהילות נידחות בחו"ל ותוכננה כדי שתהיה לך האפשרות לשלוט בהלכה הנצרכות בדרך המהירה ביותר מבלי לפגוע בשליטה ביסודות הפסיקה.

אחת ל-3 ימים מקבלים קובץ pdf של החומר הנלמד

מייל תזכורת מהמשרד לפני כל מבחן, על מנת לעזור להתמיד

ליווי רב כל יום בימים א-ה

אחרי מספר שיעורים יש מבחן אמריקאי בקובץ גוגל פורמס – מקבלים תשובה מיידית

תעודת הערכה ממוסגרת נשלחת לבית הלומד בסיום לימוד התוכנית

איך ערכנו את החומר?

החומר שלנו מחולק ליחידות לימוד קצרות, כל יחידה הינה חוברת pdf באורך 6-10 עמודים.

היתרון הגדול שבחלוקה לחוברות הוא, שניתן לפתוח אותן בכל מקום, גם אם ברשותך מייל בלבד
(שליחת שאלות לרב וקבלת תשובות ממנו, כמו גם צפייה בשאלות ותשובות של אחרים שלומדים כמוך מטעם לימודי דעת בתוכנית זו – מצריכה מייל בלבד).

נוסף לכך, חלוקת החומר ליחידות קצרות נוחה מאד ללימוד, ותקל עליך לזכור את החומר באופן משמעותי. מיד כשתפתח את חוברות הלימוד שלנו תרגיש הקלה גדולה.
סימני השולחן ערוך יבוארו לך היטב, מקורות ההלכה מצוטטים בתוך החוברות ומה שנשאר לא ברור תוכל לקבל מענה לגביו מרבני המכון שלנו.
האם צריך להיעזר בארון הספרים בנוסף לחוברות לימודי דעת?
מומלץ ללמוד ראשית את הטור והב"י ורק אח"כ  את החוברות בעיון, לסיכום ולחזרה.
במידה שיש לך פחות פנאי ויישוב הדעת, מומלץ להתחיל ללמוד מתוך השיעורים ואחר כך להמשיך לטור, לב"י ולשו"ע.
חשוב מאוד ללמוד גם את הטור ואת הבית יוסף.
איך מתנהל כל שיעור בפועל?
נגן וידאו

עדיין נשאר משהו שאינו ברור לך כל צורכו?
אתה שולח שאלה למשרד ומקבל תשובה מפורטת וכתובה שתהיה זמינה בשבילך בכתב גם בהמשך, או מתקשר לרב בשעות של המענה הטלפוני.

כמה שאלות שאולי שאלת את עצמך

נכון. אפשר ללמוד מתוך ספר. אבל אין ספר שבו באפשרותך לקבל רק חומר עדכני שנדרש ממש עכשיו כדי להיבחן ברבנות.

ספר גם לא מחולק לך ללימוד של פעמיים בשבוע. 

ספר אינו מאפשר לך לימוד בקצב רגיל או מואץ שמובנה מראש. 

ספר גם לא מזכיר לך שהגיע הזמן לסיים יחידת חומר וקל וחומר שאינו עורך לך מבחן אמריקאי עם משוב מיידי אם ענית נכון או לא. 

קניית ספר גם איננה כרטיס כניסה לקבוצת לומדים לרבנות הכוללת מענה על שאלות במייל או בטלפון.

גם חומר חינמי המופץ באינטרנט לא יעשה את זה בשבילך.

השתלשלות ההלכה מסוגיות הגמרא ועד לפסיקת הלכה למעשה, היא חלק אינטגרלי והבסיס לידיעת הלכה על בוריה, ואת זה לא תמצא בספר של סיכומי הלכות או אתר אינטרנטי כלשהו.

יותר מזה?

חומר חינמי המופץ אונליין זה קצת כמו לקרוא איך לנהוג ברכב לבין להתיישב מאחורי ההגה, לסובב אותו וללחוץ על דוושת הגז. 

הסמיכה ממש קרובה אליך, בוא תצטרף אלינו ונעזור לך להתניע לשם.

האופן הטוב ביותר ללמוד הוא אכן בחדר לימוד, בה ההלכה נמסרת מרב לתלמיד באופן ישיר ובלתי אמצעי.

אולם בית מדרש פיזי אינו מתאים לכל אחד, אם מפאת מגבלות הזמן, ריחוק המקום, התאמה אישית ועוד.

התכנית שלנו במסגרת בית המדרש הוירטואלי של לימודי דעת היא הדבר הקרוב ביותר לחדר לימוד, שניתן לקבל במסגרת שיעורים כתובים.

בזהירות אפשר להוסיף, שיש תועלת באפשרות לשנן שוב ושוב מתוך קובץ המסוכם באופן בהיר, מה שאין כן בלימוד בשיעור כללי או פרטי שבו אם אינך מסכם את הדברים בבהירות – הרי שדברים עלולים להישכח.

אין לזה תשובה אחידה. אורך הזמן שעליך להקדיש ללימוד וכמות המאמץ המושקע בשינון על מנת לזכור תלוי ברקע התורני שלך ובגישה שלך ללימוד הלכה. 

באופן כללי ניתן לומר שפרק זמן של שעה כל ערב, ובסה"כ 5-6 שעות שבועיות, אמור להספיק.

אפשר בהחלט וגם רצוי ללבן את הדבר עם הרב המלווה או עם צוות המשרד שלנו, לאחר תקופת ניסיון קצרה.

התכנית שלנו היא אישית ואינה מוגבלת במקום או בזמן. זאת הסיבה שהיא מתאימה גם ללומדים מחו"ל.

השיעורים, המבחנים ותשובות הרבנים נשלחים בדוא"ל, וכך גם הציון.

ייתכנו הגבלות בשיחות הטלפון בגלל פערי שעות וכדומה. צריך לבדוק זאת מול המשרד.

התשובה היא אישית ונתונה לבחירתך, אבל באופן כללי הרבנים ממליצים להתחיל בתוכנית קצרה כדי לדרבן את עצמך להתחיל ולסיים בכמה שפחות זמן, ואז הסיפוק מאפשר לך להצליח ולהמשיך הלאה. אבלות וקידושין הן התוכניות הקצרות ביותר (3 חודשים בלבד).

בהחלט.

רבני לימודי דעת ישבו מול רבני מרכז אירופה על מנת לדייק את החומר הנלמד עבורך. מחד גיסא, הנך עמוס מאוד במלאכתך היומית מול הקהילה ולכן מה שאינו ממש הלכה למעשה נופה מהתכנית. מאידך גיסא, ממש חיוני שתשלוט ביכולת לפסוק כהלכה לקהל עדתך, ולכן תמצתנו לך רק מה שחיוני לדעת לתוכנית קצרה של שנתיים בלבד שבה מקיפים את כל האתגרים ההלכתיים שרב קהילה בחו"ל צריך לתת מענה עליהן.

יש לך שאלה נוספת שלא ענינו עליה? 
אנחנו כאן בשביל לסייע לך בכל הקשור ללימודי רבנות בחו"ל.
צוות המשרד ישמח להושיט עזרה בכל מה שצריך: daat@limd.co.il

אודות מכון לימודי דעת

מרכז לימודי דעת (פרחי שושנים) נוסד בשנת תשס”א (2001)
במטרה לסייע לכל מי שרוצה ללמוד הלכה ביסודיות ולהיבחן בבחינות הסמיכה ברבנות הראשית. מטרת העל היא לאפשר לכל יהודי ללמוד הלכה למעשה החל מרמת סמיכה לרבנות ועד לרמת לימוד הלכה משפחתי בקצרה, תוך כדי שמכוונים את הלומדים ללימוד השולחן ערוך בעיון ובהעמקה ומאפשרים להם להפוך למבינים בהלכה.
אנו מציעים מסגרת לימודים עצמאית, שמותאמת לקצב לימוד של כל יהודי: החל ממי שרוצה ללמוד על מנת לקיים, ועד למכינה לבחינות יורה-יורה.

מרכז לימודי דעת הינו מרכז ההכנה הגדול בעולם לסמיכה לרבנות בזכות השיטה הייחודית המאפשרת לכל אחד ללמוד מהבית, מבלי לשבת בכיתת לימוד,

כזו שלעולם לא תיתן מענה לקשת רחבה כל כך של לומדים, ועדיין לקבל מענה מרב מלווה לכל שאלה שמתעוררת.
תוכנית הלימודים בנויה לקצב לימוד אישי, ומלווה בתמיכת רב מוסמך, בוחן ברבנות, שקשוב לכל שאלה הנוגעת בחומר הלימודי ומכוון לנדרש כדי להצליח בבחינות.
מרכז לימודי דעת פועל בתיאום מלא עם מחלקת בחינות ברבנות הראשית. אנו נגיש לך חומר מעודכן הנדרש לסמיכה ונדווח לך על מועדי הבחינות. כאן תוכל לקבל את כל האינפורמציה מהנעשה במחלקת בחינות ולהתוודע לכל שינוי או עדכון מטעמם
בוגרים שלנו הניגשים מדי שנה לבחינות הסמיכה לרבנות מגיעים בעז"ה בטוחים ושלווים לאולם הבחינות ומודים על ההכנה המצוינת שקיבלו במרכז לימודי דעת.
חלוקת תעודות סמיכה לרבנות מכון לימודי דעת
בוגרים

מיהו צוות הרבנים שעמל להכין עבורך את התוכן הנלמד?

הדיין הרב יצחק אושינסקי שליט"א

ביוגרפיה

בוגר ישיבת חברון, גבעת מרדכי, ירושלים.
מרבותיו: הג"ר שמחה זיסל ברוידא זצ"ל, הג"ר אברהם פרבשטיין זצ"ל והג"ר דוד כהן שליט"א.
לימודי רבנות דיינות בכולל "נשמת ישראל", בית וגן ירושלים, בראשות הג"ר אברהם כהן שליט"א. בעל סמיכה לרבנות וכן בעל כושר לדיינות.
כהונת דיין בבית הדין שע"י רבנות ירושלים (המועצה הדתית), במשך כשנתיים. לאחר מכן דיין בבית הדין הרבני חיפה.
כיום אב"ד בית הדין הרבני בחיפה.
חבר ועדת הבחינות של הרבנות הראשית לישראל, למבחני רבנות וכן למבחני דיינות (לשעבר)
כיום חבר ועדת הבחינות לטוענים רבניים שע"י הנהלת בתי הדין הרבניים.
מחבר הספרים: אורחות משפט, אורות המשפט ד' חלקים (מאמרים ופסקי דין בעניני אישות, ממונות, קהילה, יהדות, רפואה ואיסור והיתר), הלכות אבלות – מדריך מפורט, באשר הוא שם (על התורה), אורות מן האבות (על מסכת אבות) ואורות מן ההגדה (הגדה של פסח).

הדיין הרב עידו שחר שליט"א

ביוגרפיה

בוגר ישיבת חברון, גבעת מרדכי, ירושלים
ה'תשנ"א-ה'תשע"ד – חבר מפעל הש"ס
ה'תשנ"ה – סמיכה לרבנות
בוגר ישיבת חברון, גבעת מרדכי, ירושלים.
מרבותיו: הג"ר שמחה זיסל ברוידא זצ"ל, הג"ר אברהם פרבשטיין זצ"ל והג"ר דוד כהן שליט"א.
ה'תשס"ה – כושר לדיינות.
ה'תשס"ז-ה'תשע"ה דיין בבית הדין לממונות ברבנות ירושלים, ומרצה ומרכז תוכניות לימודים בשערי הלכה ומשפט.
ה'תשס"ט-ה'תשע"ה עוזר משפטי לחברי ביה"ד הרבני הגדול.
ה'תשע"ג-התשע"ה עורך באנציקלופדיה התלמודית בירושלים
משנת ה'תשס"ז משמש כמנהל תוכנית גיטין בתוכנית לימודי שו"ע של עמותת פרחי שושנים במכון לימודי דעת.
החל מחודש חשון ה'תשע"ו מכהן כדיין בבית הדין הרבני בתל אביב.

הרב ארז אלחרר

ביוגרפיה

מורה הוראה, מוסמך ובעל כושר "יורה יורה" ו"רב עיר" מטעם הרבנות הראשית לישראל, ומוסמך להוראה ע"י מרן הראש"ל רבי עובדיה יוסף זצ"ל.
משמש כראש כולל להוראה "יחוה דעת" ירושלים,
ומשיב בבתי הוראה, ובקו ההוראה.
מנהל תכניות הלימוד במכון לימודי דעת במשך 13 שנים,
בוחן ברבנות הראשית לישראל למבחני הרבנות.
רב תכניות הלימוד בלימודי דעת

הרב אורי גרילוס שליט"א

ביוגרפיה

בעל כושר "יורה יורה" ו"רב עיר"
ראש כולל ללימודי רבנות הדר מאיר בהר אדר.
מורה הוראה בקריית יערים, טלזסטון.
מנהל במכון לימודי דעת את תוכניות איסור והיתר, אבלות, חופה וקידושין.
מה כותבים הרבנים על מכון לימודי דעת (פרחי שושנים)
המלצת הרב ברנבום

המלצת הרב שמואל ברנבוים זצוק"ל

המלצת הרב עובדיה

המלצת הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

הרב שמחה הכהן קוק שליט"א

הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א

המלצת הרב נבנצאל

הרב אביגדור נבצאל שליט"א

מה מספרים עלינו הבוגרים שלנו?
אני עכשיו בשיעור 58 בחופה וקידושין. מזמן לא יכולתי ללמוד כמו שצריך, לאט לאט אני מתקדם. המבנה, הסקירה והתמיכה של השיעורים ממש מועילים, תודה. אני אשמח לתת המלצות. כשאני ליד מחשב עם מקלדת עברית, אכתוב. אני עדיין מקווה להיבחן באדר, בלונדון, אם הרבנות יסכימו לכך כפי שדנו לפני זמן מה. בברכה והערכה לרבנים והצוות,

הרב מיכאל לייטנר - לונדון

קודם כל, תודה רבה על ההודעה. אני מאוד שמח להיות חלק מהלימוד. התכנית מאפשרת לי ללמוד במהירות שלי, וגם מסדרת את כל הענינים לפי התכלית והתפקיד.
כל המראה מקומות הם כמו חברותא מצויין, ולנו, שנמצאים במקומות בלי מקום תורה, זה פשוט מעין עולם הבא. תודה רבה על הכל, ותזכו למצוות!

מוטי (ז׳ולט) באלא, לייפציג, גרמניא

תודה! אני מאוד נהנה מהלימודים וממליץ לכל החברים שלי, כי זה בדיוק קצב שנוח לי.

הרב לוי יצחק שפנדיק

לכבוד מכון לימודי דעת שלום וברכה!

רציתי להוקיר ולשבח את כבוד הרב היקר – הגאון הרב ארז אלחרר שליט"א אשר בהשקעה עמל ויגיעה רבה רשם בצורה יוצאת מן הכלל, מסודרת וברורה להפליא את שיעורי מילה וגירות. 

החוברות הקיפו את כל החומר הנלמד ללא דילוג על שום פרט. 

ניכרת אכפתיות דאגה ואחריות לכל שאלה ששאלתי הן דרך הטלפון והן דרך המייל. 

המענה תמיד היה בסבר פנים יפות ונתנו הרגשה של רצון לעזור. 

ביום חמישי כט בתמוז ניגשתי לבחינה וברוך ה' יצאתי בסיפוק מלא שעניתי על כל השאלות בצורה קלה בזכות כתיבת השיעורים המובנת של הרב. 

ברצוני לברך את רבני המכון בכלל ואת הרב אלחרר בפרט שיזכו לעוד שנים טובות להעמיד דורות של תלמידי חכמים, אמן!

מרדכי חיים המאירי

כמה זה עולה?

לימודי דעת גובים ממך סכום סמלי שיאפשר לרבנים להיות פנויים אליך ולשאלותיך, ויאפשר למשרד לעמוד לרשותך בכל עזרה שתצטרך ולהחזיק ראש בתזכורות הקבועות שנשלחות אליך מתוך מעקב אישי אחרי ההתקדמות שלך.
חשוב לנו שתשים לב לנקודה קריטית במיוחד: אתה לא משלם את מלוא העלות של ההשקעה בך.
תורמים ונגידי עם טורחים לסבסד את העלות של לימודיך ב-30% לפחות, כדי להוסיף חיילים לתורה. 
עם זאת, אתה נדרש להשקיע סכום חודשי קבוע. 
יודע למה? 
כי עד שלא יכאב לך קצת, לפחות קצת, עמוק בתוך הכיס – יש סיכון שהיצר הסוכן בנו יפריע לך להתמיד בלימוד.
הפעולה הכואבת הזאת של שליפת כרטיס אשראי מהארנק שקבור עמוק בכיס שלך – מעמעמת קצת את החדות החותכת של המידות הרעות שעומדות כתריס בינך לבין הלימוד הקבוע ותעודת היורה-יורה: ההתאכזרות לנשמה שלך, העצלות, הקמצנות, חוסר ההתמדה ושאר חברותיהן.

מה ההשקעה שלך כדי ללמוד מה שצריך לדעת רב בחו"ל?

155 * 24 חודשים

רוצה להצטרף ל-775 הרבנים המוסמכים בוגרי לימודי דעת?

השאר פרטיך – ונוכל להציג בפניך את הנושא שתוכל להתחיל בו כבר היום:

03-6166340 | daat@limd.co.il

מה מספרים עלינו הבוגרים שלנו?
שלום וברכה,
אני נהניתי מהנושאים הגדולים בדעת.
הכרתי את החומר אך השיעורים הבהירו בדיוק את ההלכה למעשה ולא השאירו ברובד של ידיעה.
השיעור הדגיש נושאים חשובים ואת הנושא הנצרך וחסך זמן יקר.

יישר כוח! ישראל

ב"ה אנו נהנים מאד ללמוד את החומר הכתוב באופן בהיר ונהיר.
יש לי חברותא עם בני שיחי' אחרי שסיים ללמוד מסכת מקוואות.
לי עצמי יש כבר את כל הספר, אולם חשוב לי ללימוד המשותף בינינו שכל שיעור נשלח בנפרד ולפי קצב הלימוד
כשכל השיעורים כתובים באופן ברור וקל לתפיסה מהירה, גם לנער, וכ"ש לאלה המתעתדים להסמכה.
תודה לכם וראו ברכה בהפצת תורתנו הק' וגידול ת"ח ואוהבי תורה/

יאיר הדהיה

שלום וברכה,
ברצוני להודות לכם מעומק ליבי על הלימוד הערוך והליווי המסור
הן של הרבנים והן של צוות המשרד.
ב-ג' אב ניגשתי למבחן סמיכה ראשון (חופה וקידושין) וב"ה התקבלו כעת התוצאות ועברתי בציון גבוה.
"אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך!"
בע"ה נמשיך ונתקדם לקראת המבחנים הבאים. ברוכים תהיו מפי עליון! תודה רבה!

ארז ברקאי, מנהל בית ספר

רציתי במילים קצרות אלו להודות לכם על מפעלכם הגדול להחדרת לימוד הלכה בכל בית בישראל,
ביחד עם רבנים חשובים ואפשרות ללמוד בכל צורה שרוצה והעיקר שיהיה נח ללומד.
"ישר כחכם"! והלואי שיהיו עוד אנשים שיחשבו על הלומד ולא רק על המלמד והכל בתבונה נכונה עם סיכומים בלשון בהירה וצחה עם כל הפוסקים הספרדים והאשכנזים.
שוב ישר כח ויהי רצון שהקב"ה יתן לכם ברכה מרובה בכל המפעל הגדול הזה, להמשיך להרים קרן התורה וההלכה החסרה בעולם.
כאן המקום להודות גם לרב אושינסקי שליט"א אשר עם כל הטרדות שלו מסתמא, פינה מזמנו עבורנו תלמידיו כמו בניו והעיקר שנצליח ומבקש שנחזור ונשנן ונעשה את המבחן בצורה טובה.
יישר כח כבוד הרב, תבורך מפי עליון שהקב"ה ימלא כל משאלות לבך לטובה ותצליח בכל מעשי ידיך אמן

בברכת התורה, יוסף כהן

דילוג לתוכן