שאלה הלכתית הקשורה לפורים ולשנת השמיטה

לומדים הלכות פורים ושמיטה
שאלה אקטואלית בהלכות פורים ובהלכות שמיטה

אנחנו נערכים בימים אלו שנת תשפ"ב (שנת השמיטה) עם משלוחי מנות לקראת פורים,
רצינו לשלב במשלוחים המכובדים פירות,
והשאלה היא האם אפשר לשלב במשלוחי מנות, פירות הקדושים בקדושת שביעית?

 

התגובות מטה

ש לך עוד שאלות בהלכות שביעית או בהלכות מועדים?
לימודי דעת בית המדרש עד הבית נותן לך תשובות לכל השאלות בנושאים הלכתיים
ואולי בכלל תרצה ללמוד בעצמך את הלכות פורים כדי להגיע לפורים מוכן?
יכול להיות שאתה רוצה ללמוד ולהבחן בבחינות הרבנות?
כאן תוכל לראות את כל הפרטים על למודי סמיכה לרבנות.

תקשיב רגע כאן לאחרים שעשו את זה, תנצל את ההזדמנות ותתחיל ללמוד

7 תגובות

 1. לכאורה אם הוא שולח משלוח מנות בפרט לטעם שזה כדי שיהיה לכל אחד אפשרות של אכילה לכאורה אין בזה בעיה.
  כי אין פה הפסד. ואין פה סחורה.
  ובלבד שידע שמקבל זה יודע להזהר בקדושתם או שיצרף ביאור בפתק עם הסבר.
  ואחרי הכל קימא לן שביעית בזמן הזה דברנו בודאי יש להקל.

 2. ניתן לשלב במשלוח המנות פירות מקדושת שביעית בשני אופנים;
  1. מקבל המשלוח מקפיד על קדושת שביעית
  2. להוסיף פתק פורים שמח וכו׳ הפירות במישלוח המנות הן מקדושת שביעית ויש לנהוג בהם בהתאם.
  פורים שמח

 3. שלום רב
  תשובתי:
  ניתן לצרף פירות שביעית מכמה סיבות ועל פי תנאים מסויימים.
  1. משלוח מנות אינם בגדר מסחר. ראינו שתרומה גדולה הרי היא כחולין ביד הכהן ויכול אף לקדש אשה באמצעותה.
  2. פירות שביעית מיועדים לאכילה ואף מצווה לאוכלם.
  3. יש ליתנם על פי ההלכה. דהיינו לפי דרך אכילתם ולא בביזוי.
  4. יש חובה לציין ולהדגיש על המשלוח שפירות אלו קדושים בקדושת שביעית. 5. יש לתת רק לחבר המקפיד על קדושת הפירות ובקי בדרך טיפולם.
  תודה

 4. לפי ה"חזון עובדיה" מותר, לאחר שכבר שייצא ידי חובתו קודם לכן במשלוח מנות רגיל

 5. שלום רב ויישר כח לכל המשיבים

  במשנה מסכת שביעית פרק ח משנה א נאמר לענין אדם ששוכר פועל לעבוד בשביעית
  "לא ישלם לו מדמי שביעית שאין פורעין חוב מדמי שביעית". והטעם הוא משום שאין עושים סחורה בפירות שביעית ופריעת חוב נחשב לסוג של סחורה.
  ובמשנה מסכת שביעית פרק ח משנה ח "אין מביאין קיני זבים וקיני זבות וקיני יולדות מדמי שביעית"
  יש שפירשו משום שדברים הללו הם חוב עליו משום מצוה ולכן אין להביאם מדמי שביעית משום פורע חוב.
  אך רבים מן הראשונים פירשו סיבות אחרות מדוע אין להביא קרבנות אלו מדמי שביעית ולא מטעם פורע חוב.
  ולמעשה נחלקו הפוסקים בדין הבאת משלוח מנות מפירות שביעית י"א שאין בעיה משום שכאשר החוב הוא משום מצוה אין כאן סחורה בפירות שביעית.
  [כך דעתו של הגרש"ז אוירבך זצ"ל ועוד פוסקים] וי"א שיש להקפיד למי שעדיין לא יצא ידי חובת המצוה כלומר שעדיין לא נתן לפחות משלוח מנות אחד,
  שלא לתת משלוח מנות מפירות שביעית שלא יראה כפורע חוב המצוה בפירות שביעית [דרך אמונה פרק ו' ס"י ציון ההלכה או' קכ"א להגרח"ק שליט"א]
  וי"א שאמנם מותר לתת משלוח מנות מפירות שביעית אך אם מחזיר למי שנתן לו משלוח מנות לא יתן חזרה משלוח מנות מפירות שביעית
  משום שבאופן זה דרך האנשים להקפיד להחזיר למי שנתן לו ונראה כמו חוב עליו ונמצא פורע חובו מפירות שביעית שאסור משום סחורה.
  עיין בכל זה בספר משפטי ארץ פרק כ' סעיף ה' ובהערות שם.
  לסיכום האם מותר לשלוח מנות מפירות שביעית: י"א שמותר וי"א שאסור וי"א שמותר רק למי שלא נתן לו אך אם מחזיר למי שנתן לו אסור.

 6. שלום,
  אם כבר ציטטתם פוסקים מבני זמנינו ,יש סיבה לא לצטט גם מה שכתב מרן עובדיה זצ"ל ?

 7. לענ"ד גם אם יש מצווה בדבר הרי כל עיקר המצוה הוא כדי שיהיה לו במה לשעות סעודה פורים וכאותו מעשה בגמרא מגילה שהחליפו סעודותם זה לזה ויצאו בשה מדין משלוח מנות
  ואף אם נסבור שטעם משלוח מנות הוא כדי להרבות רעות ואהבה אין בכך ענין של סחורה
  בשונה מקרבנות ששם החובה היא על המין עצמו ולכן בהבאתו משתלם חובו
  בשמלוח מנות החובה היא הרבות שמחה ויכולת קיום משתה ושמחה ולפי זה החובה אינה תלויה במוצר המובא ולכן אין בהבאת תוצרת שביעית משום מלוי חוב
  כך נראה לי לדעתי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן