שואל הלומד אברהם ח.
מאיזה ציון ניתן להגיש ערעור? האם זה כדאי?

תשובת מחלקת בחינות
ניתן להגיש ערעור מהציון 55, יש לבדוק באתר על אילו שנים ניתן להגיש ערעור.
ככל שהציון יותר מתקרב ל65, יש יותר סיכוי לערעור להתקבל.

משהו לא ברור?
רצית לשאול/לברר?
צוות המשרד לרשותך: 03-6166340