שאלה אקטואלית לסוכות

שכן מקומה עליונה חיבר חבלי כביסה מעל המרפסת של השכן מלמטה.

השכן טוען שחבלי הכביסה מעל שטח הסוכה שלו, ומכיון שאין בין החבלים שלשה טפחים, יאסרו את סוכתו מדין לבוד של סכך פסול,

ואילו העליון טוען שאין בכך כלום,

א. משום שלא אומרים לבוד כדי להחמיר ולפסול אלא רק להכשיר.

ב. מדובר בשבוע אחד בשנה ואין עליו להפסיד מחמת כך את הזכות לתלות כביסה במשך שנה תמימה.

עם מי הצדק?

התגובות מטה

רוצה ללמוד הלכה ולהבחן בבחינות הרבנות?

תכנס עכשיו לכאן ותקבל את כל הפרטים על למודי רבנות

4 תגובות

 1. השכן בקומה העליונה צודק
  ואין אומרים לבוד להחמיר
  ואין השכן למטה יכול לעכב עליו.
  אמנם – בסוכות עצמם באם השכן יתלה והרוח תשכיב את הכביסה כן יהיה לבוד.
  ולכן בסוכות לא יתלה

 2. סוכה שנעשת תחת חבלי כביסה אפילו אין בין חבל לחבל שלושה טפחים אין לפסול מטעם לבוד אלא הסוכה כשרה ואפילו אם תלו כביסה על החבלים אין בכך כלום והסוכה כשרה.
  הצדק עם העליון

 3. נכון שאין אומרים לבוד להחמיר
  אך כיון שכידוע חזל תקנו שלא לכבס בחוה"מ, יוכל העליון להוציא את החבלים בשבוע זה. ואם גם זה קשה, יוכל לקשור אותם בחוט/חבל (להצמיד את כל החבלים לאחד) שהרי בכ"מ אין לעליון זכות לטפטף על סוכתו של חבירו מים…
  השאלה היותר מעניינת תהיה, האם יהיה איזו חזקה (/מחאה) לגבי חבלים אלו..

 4. בפוסקים מבואר שיש לשכן מהקומה למטה זכות לבנות סוכה ובפרט במקומות שכך הרגילות לעשות והשטח קטן באופן שאם השכן מלמעלה יבנה מעל המקום לא יוכל לבנות סוכה או ששטחה יצטמצם והאויר שמעל הסוכה משועבד לזכות זו.

  אך כל זה באופן שהבניה שמעל הסוכה אסורה להלכה אבל אם השכן מלמטה רק מחמיר איזו שיטה אין באפשרותו לכוף את השכן מלמעלה.
  ולכן אם השכן מלמעלה בונה סורגים בולטים באופן שאם נצרף את כל הסורגים יהיה רוחב ד' טפחים הרי שאופן זה הסתפק בו הרא"ש אם אומרים לבוד להחמיר ונפסק להלכה בשו"ע שפסול מספק ולכן יוכל למנוע בניה זו מעל סוכתו והשכן מלמעלה אינו יכול לטעון שקודם יתברר הספק ורק לאחר מכן יסלק הבניה שמעל הסוכה מכיון שהוכרע להלכה שיש לחוש לכך.
  אך לענין חבלי כביסה שאין בהם בסך הכל רוחב ד' טפחים ורק רוצה להחמיר את שיטת הב"ח המובא במשנ"ב שאומרים לבוד להחמיר כאן אינו יכול לכוף את השכן מלמעלה שלא לעשות חבלי כביסה מעל סוכתו.

  ואם רוצה להחמיר יכול לבקש רשות משכנו העליון להניח על הסכך או הסורגים סכך כשר כך שהאויר לא יצרף את הפסולים מחמת הסכך הכשר שביניהם. [מקורות: שו"ע סימן תרל"ב ס"ד משנ"ב סימן תרכ"ו ס"ק י"ז שו"ת מנחת יצחק (ח"ח סימן נ"ו) שו"ת מנחת שלמה מהדו"ק (סי' צ"א ס"ק י"ט) חוט שני סוכות (עמ' קצ"ד) הלכות חג בחג (סוכה פ"ט הערה 17) אשרי האיש (ח"ג פכ"ה או' כ"א – כ"ג) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל ומשכן שלום על הלכות שכנים (סימן ה' ס"ק י"א ומילואים פ"ד ענף ד' או' כ"ג) ועי' במשנ"ב מהדורת דרשו סימן תרכ"ו הערה 18].

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן