אדם הממנה שליח לבדוק בשבילו את החמץ האם השליח מברך על הבדיקה?

שאלה אקטואלית לפסח: 

השנה ניאלץ לנסוע להורים לפסח כבר כמה ימים לפני פסח

האם השליח שאמנה לבדוק את החמץ בשבילי צריך לברך על הבדיקה?  

 

 

התגובות מטה

4 תגובות

 1. אשריכם.

  במסכת פסחים " אור לארבעה עשר בודקין את החמץ". שו"ע ( סימן תלא) .

  תיכף אחרי צאת הכוכבים ( גם במשנה ברורה להלכה כך.)

  מה קורה אם בעל הבית לא יכול לקיים מצות חמץ בו ביום ל"ד?

  רשאי לעשות שליח , או אשתו יכולה או שאר בני ביתו.

  שו"ע סימן תלד ד) וה"ה שיכול לעשותו שליח גם לביטול החמץ.

  אומנם השו"ע פסק שיכול שליח לבטל. אבל ב"ח ופוסקים אחרים ציינו שלכתחילה בכל הבית יבטל היכן שהוא נמצא מעצמו את החמץ.

  בברכת חג שמח לכם ולבני משפחתכם. מאחל שלום שושן.

 2. יישר כח לכל המשיבים
  המגן אברהם מדייק בשו"ע שהעושה שליח לבדוק במקומו את החמץ השליח מברך ובודק.
  והקשה על כך כיצד מברך על מצוה שאינה מוטלת עליו ותירץ שנחשב ששייך קצת במצוה.
  והביא על כך ראיה ממה שמבואר בשו"ע יו"ד סימן רס"ה בהלכות מילה שהמל מברך למרות שהאב אינו שם.
  ועוד ממה שמבואר בטור בהלכות סוכה בשם הירושלמי שהעושה סוכה לחבירו מברך
  [אמנם אנחנו לא נוהגים בברכה זו על עשיית סוכה אך מ"מ יש ראיה שהעושה מצוה בשביל חבירו מברך].
  ובדגול מרבבה הקשה מה הראיה ממילה הרי כשהאב לא מל כל ישראל מצווים למולו ולכן שייך לברך
  משא"כ בדיקות חמץ ומ"מ כתב שהדין עם המגן אברהם
  משום שיש להביא ראיה מהעושה שליח לתרום תרומה שמבואר שהשליח מברך ולא בעל הבית שעשהו שליח וכן לענין הפרשת חלה. ולמעשה מסקנת המשנ"ב שהשליח יברך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן