שואל הלומד א. ועקנין

האם מותר לצאת עם מסיכה לרשות הרבים בשבת?