מציג 0 תגובות משורשרות
 • מאת
  תגובות
  • #8774 הגב
   לימודי דעת
   מנהל בפורום

   שאלה שנשאלת אצל כל אחד שרוצה לקבל את תעודת יורה יורה מהרבנות הראשית:

   מה למעשה צריך ללמוד כדי לקבל תעודת רב?

   כדי לקבל את תעודת יורה יורה יש צורך לעשות 6 בחינות מתוכן 3 בחינות חובה 

   1. הלכות שבת 

   אורח חיים סימנים: רמ"ב – שמ"ד

   מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן ערוך והגה, מגן אברהם, משנה ברורה.

   2.הלכות איסור והיתר

   הלכות מליחה, בשר בחלב ותערובות, כולל ספק ספיקא.

   יורה דעה סימנים ס"ט – ע"ח. סימנים: פ"ז – קי"א

   מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן ערוך והגה, ש"ך, ט"ז ופתחי תשובה.

   3. הלכות נדה

   הלכות נדה וטבילה

   יורה דעה סימנים: קפ"ג – ר'.

   מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן ערוך והגה, ש"ך, ט"ז ופתחי תשובה.

   בנוסף יש לבחור עוד 3 בחינות מהנושאים הבאים:

   1. הלכות אבלות 

   הלכות קריעה בית הקברות ואבלות

   יורה דעה סימנים: ש"מ- שס"ח. שע"ה- ת"ג.

   מפרשים": טור, בית יוסף, שולחן ערוך והגה, ש"ך ט"ז ופתחי תשובה.

   2. הלכות עירובין

   הלכות רשויות, צורת הפתח, עירובי חצרות ותחומין.

   אורח חיים סימנים: שמ"ה- שמ"ט, שנ"ח, שס"ב, שס"ו, שפ"ב, ת"ח.

   מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן ערוך והגה ומשנה ברורה.

   3. הלכות חופה וקידושין:

   הלכות סידור קידושין, כתיבת הכתובה ועדים.

   אבן העזר סימנים: כ"ו , כ"ז, כ"ט, ל"ד, מ"ב, ס"א- ס"ו. קכ"ו סעיף א-ז.

   מפרשים: טור בית יוסף, שולחן ערוך והגה, חלקת מחוקק, בית שמואל ופתחי תשובה.

   חוושן משפט סימנים: ל"ג, ל"ד, מ"ב, מ"ד, מ"ט.

   מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן ערוך והגה, סמ"ע ש"ך ופתחי תשובה.

   4. הלכות מקוואות

   יורה דעה סימן ר"א

   מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן ערוך והגה, ש"ך ט"ז ופתחי תשובה.

   5. הלכות מצוות התלויות בארץ

   הלכות ערלה, חלה, ותרומות ומעשרות.

   יורה דעה סימנים: רצ"ד, שכ"ב- של"א.

   מפרשים: טור בית יוסף, שולחן ערוך והגה, ש"ך ט"ז ופתחי תשובה.

   6. הלכות תפילה וברכות

   תפילה סימנים: פ"ט- קל"ג.

   בית הכנסת סימנים: ק"נ- קנ"ד

   ברכות סימנים: ר"ב – רל"א

   מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן ערוך והגה, משנה ברורה.

מציג 0 תגובות משורשרות
מענה ל־איזו בחינות הרבנות דורשת כדי לקבל יורה יורה?
פרטים:
דילוג לתוכן