שואל הלומד שלמה ס.

האם מבחנים שעשית ברבנות בעבר עדיין תקפים או שיש להם תאריך "פג תוקף"?

לכמה שנים ניתן לשמר את הציונים של המבחנים שכבר נבחנת?

תגובת מחלקת בחינות
למבחנים שערכו ברבנות אין 'פג תוקף',
ואין צורך לעשות את כל המבחנים ברצף מסוים.

משהו לא ברור?
רצית לשאול/לברר?
צוות המשרד לרשותך: 03-6166340