שואל הלומד יאיר ש.

אין לי שנות לימוד בישיבה, אבל יש לי המלצה מרב היישוב,

ואני רוצה להעביר לוועדת חריגים, למי שולחים את ההמלצה ומה הפרוצדורה?

תשובת מחלקת בחינות
יש לשלוח פניה – בפניות הציבור באתר הרבנות
עם הבקשה לפנות לועדת חריגים,
הרבנות תשיב לבקשה בדרך כלל תוך שבועיים.

משהו לא ברור?
רצית לשאול/לברר?
צוות המשרד לרשותך: 03-6166340