שינויים נרחבים בהנחיות הרבנות הראשית במבחני הסמיכה לרבנות – סיון עט

להלן תקציר השינויים בכללים הנוגעים למבחני סמיכה לרבנות, כפי שהנחתה הרבנות הראשית החל מסיון עט:

  • אפשרות בחירה – עד עכשיו היו 6 נושאי חובה קבועים. השינוי: מעכשיו והלאה יש 3 נושאי חובה קבועים (איסור והיתר, שבת, נדה) ו-3 נושאים הנתונים לבחירה מתוך רשימת נושאים. כל אחד יכול לבחור מהם שלושת הנושאים הנוספים שהוא מעוניין להיבחן עליהם. לימודי דעת מציעים לך לבחור 3 מתוך 4 הנושאים דלהלן: מקוואות, עירובין, קידושין, אבלות
  • הפחתה בהיקף חומר הלימודים – החל מהמבחנים של תמוז עט, צריך להיבחן במסגרת הנושא של איסור והיתר רק על מליחה, בשר וחלב ותערובות. אין צורך בנושאים הנוספים שהיו כלולים בעבר במבחני איסור והיתר.
  • שנות לימוד – צריך 3 שנות עבר ישיבתי במקום 5 שנים שהיה צריך בעבר.
  • מילה וגירות נמחקים מתכנית הלימוד – חשוב לדעת שאלה הלומדים כרגע את מילה וגירות יוכלו להיבחן עליהם או בתמוז עט או בחשון תש"פ. אחר כך לא יתאפשר להיבחן עוד על חומר זה, אלא למי שכבר מתגורר בחו"ל..
  • שינוי מבקיאות לעיון – החל ממבחני מתמוז תש"פ – חומר הלימוד בנושא שבת משתנה מבחינת עומק השליטה בחומר. כל הסימנים צריכים להילמד בעיון ולא רק בבקיאות.

הרבנים בלימודי דעת כבר שוקדים על כתיבת ועריכת חומר הלימודים שהמבחנים עליהם יהיו בתוקף החל מעוד שנה.

פירוט נוסף והוראות מעבר מובאים בקובץ PDF שאפשר להוריד בלחיצה כאן או בלחיצה על תמונת הטופס להלן.

יש לך משהו להגיב לנו?

השאר תגובה

דילוג לתוכן