שואל הפונה: 

אדם המשכיר דירה, וסיכם עם השוכר על צביעתה לפני הפינוי
בהגיע זמן המועד, אומר השוכר (כמסיח לפי תומו)
שעד יום שישי הוא מסיים לפנותה וביום שבת קודש הוא מתכוון לצבוע (רח"ל).
השאלה האם המשכיר ימחה בו ואפילו יוותר על צביעתה
במקרה שהשוכר לא יסכים לעשות זאת ביום אחר,
ועקב כך יגרם לו נזק כספי, או שהוא לא חייב לומר כלום,
שהרי ממילא השוכר היה מחלל שבת בדירה זו ועשה בה
מסתמא כמה עבודות בשבת קודש (רח"ל).

אומר המשתתף דוד ז.

שלא יצבע כי השוכר נהנה ממעשה שבת.

עונה הרב אלחרר 
שלום וברכה ,ישנן שתי בעיות
אחת מדין לפני עיור והשניה הנאה ממעשה שבת ,
ונראה שלפני עיור אין בעיה שהרי לא נתתי לו לצבוע דוקא בשבת
ויש לו מספיק זמן אחר.

אולם הנאה ממעשה שבת יש לדון.
שהרי אני אדור בבית הזה, ולכן נכון לומר לו שלא יצבע בשבת
אלא ביום שישי או בשאר זמנים אחרים.
ואף אם למעשה יצבע בשבת מותר לדור בבית
שהרי אפשר היה לגור גם בלעדי הצבע הזה.