שאלה בהלכות תפילה :

בתקופה האחרונה משתדלים בהרבה מניינים, לקצר את זמן

השהייה המשותף בבית הכנסת, למניעת הדבקה.

שאלתי, מה התנאים למנין בתפילת העמידה, האם מוכרח

שיהיו עשרה מתפללים בפועל יחד, או שאפשר גם בפחות מזה ?

[השאלה נוגעת גם למנייני חצרות ומרפסות,

בהם פעמים רבות אין מנין בתחילת תפילת העמידה]