בשורה טובה – פתיחת רישום למועד ב' חשוון תשפ"א

‏‏‏ בס"ד, ג' כסלו, תשפ"א

‏‏‏19 נובמבר, 2020

הרבנות הראשית מודיעה על פתיחת רישום למועד ב' חשוון תשפ"א

הרישום יתבצע בשני מסלולים ועד למקסימום 500 נבחנים
לאחר מאמצים שנעשו למציאת פתרון לציבור הנבחנים שנבצר מהם להבחן במועד חשוון תשפ"א בשל המשבר הנוכחי,
הרבנות הראשית מודיעה על פתיחת מועד ב' בנושאי רבנות.

המועד ייערך במתכונת מצומצמת עבור נבחנים ששובצו לבחינות מועד חשוון תשפ"א ונבצר מהם להגיע לבחינה.
וכן ייפתח מועד רישום נוסף לכלל הנבחנים על בסיס מקום פנוי. הבחינות יערכו בנושאי רבנות, בנושאים המפורטים מטה בלבד.
ראה כאן את הפרטים והתאריכים לרישום

קיום מועד הבחינות מותנה באישור משרד הבריאות, וככל שסמוך לקיום הבחינות לא יתאפשר לקיים את המועד, על הנבחן תחול חובת הגשת בקשה להחזר אגרה.

* בחינות מועד ב' יערכו ביום א' טבת תשפ"א (16/12/2020), בבית הארחה בית וגן רח' הפסגה 5 ירושלים, ובמתחם ישיבת נתיב מאיר הסמוך.
הבחינות תתקיימנה בין השעות 10:00-15:30 בשל הדלקת נרות חנוכה

הודעות פרטניות והנחיות הערכות מעודכנות למועד זה, תישלחנה לנבחנים שימצאו זכאים להיבחן במועד זה
ובכפוף להשלמת פרטי יצירת קשר בחברת מרמנת. מתוך התחשבות בציבור הנבחנים,
מתכונת הבחינות וחומר הלימוד לבחינה יהיו לפי המתכונת שהתקיימה במועד חשוון תשפ"א
כל יתר נהלי הבחינות תקפים גם למועד זה.

הבחינות תתקיימנה בנושאים המפורטים להלן בלבד:
שבת – מתכונת ישנה, נידה, איסור והיתר, מצוות התלויות בארץ, עירובין, חופה וקידושין,
שמחות, מקוואות, חגים, פסח ויו"ט, תפילה וברכות, רישום נישואין.

אופן הרישום:
במועדי הרישום שצויינו לעיל ניתן יהיה ליצור קשר באמצעות מוקד ההרשמה במס' 073-2955110 לצורכי רישום ותשלום,
יודגש כי ההרשמה תתבצע רק בכפוף להשלמת כל דרישות הרישום והסדרת אופן התשלום במועד.
או באמצעות אתר מרמנת https://rab-exams.co.il או באמצעות דוא"ל:exmams@marmanet.co.il
או באמצעות פקס מס': 073-2955153

נבחן שלא התייצב לבחינה במועד חשון תשפ"א מכל סיבה שהיא, יידרש להסדיר תשלום מלא עבור מועד ההשלמה.

החזר אגרה (100%) מועד חשון תשפ"א:
נבחן אשר לא התייצב לבחינה במועד חשוון תשפ"א מאחת הסיבות המפורטות לפי תקנה 2 לתקנות הרבנות הראשית לישראל (אגרות), התשע"ו-2016,
לפי אמות המידה להחזר אגרה מלא, לרבות לפי אמות המידה שפורסמו בהוראת השעה מיום כ"ב תמוז תש"ף עבור בחינות מועד אב תש"ף וחשוון תשפ"א,
על הנבחן להגיש בקשה להחזר אגרה תוך 30 יום ממועד הבחינה, דרך אתר מרמנת – https://rab-exams.co.il באמצעות כניסה לאזור האישי ובצירוף אסמכתאות מתאימות.
אמות המידה לקבלת הפטור מאגרה מפורסמות באתר הרבנות הראשית לישראל בכתובת: www.rabanut.gov.il.
יודגש כי נבחן שלא הגיע לבחינה מחובת בידוד יידרש להמציא אסמכתא לדיווח על בידוד ממשרד הבריאות,
כמו כן נבחן שהיה חולה מאומת (קורונה) במהלך מועד חשוון תשפ"א יידרש להמציא אסמכתא על היותו חולה בתקופת הבחינה
בצירוף אישור על בריאות תקינה במועד ההרשמה לבחינה.

החזר אגרה (50%) מועד חשון תשפ"א: נבחן אשר לא התייצב לבחינה במועד חשון תשפ"א מסיבה אשר אינה לפי אמות המידה שפורסמו בהוראת השעה,
ניתן להגיש בקשה להחזר מחצית האגרה עבור מועד חשון תשפ"א תוך 30 יום ממועד הבחינה,
באתר חברת מרמנת באמצעות כניסה לאזור האישי.

תאריכי ההרשמה והתשלום סופיים, ראה כאן

    • לא תינתן אפשרות הרשמה או תשלום לאחר המועדים המפורטים לעיל מכל סיבה שהיא.
    • כדי למנוע אי נעימויות בגין עיכובים או כשלים בלתי צפויים מומלץ להסדיר את ההרשמה והתשלום לבחינה מבעוד מועד.

בברכת הצלחה

הרב רפאל מזרחי
מנהל מחלקת בחינות והסמכה

ייתכן ויהיה פיצול ליום נוסף בצמוד לתאריך קיום הבחינות א' טבת תשפ"א (16.12)
ובמידת הצורך הנבחנים יקבלו הודעה על שיבוץ בהתאם. *

יש לך משהו להגיב לנו?

2 Comments

  1. הלר אברהם 23.11.2020 , 13:38השב

    האם זה רלוונטי למסלול שלנו על הלכות מקוואות?

  2. הלר אברהם 23.11.2020 , 15:39השב

    האם זה רלוונטי לקבוצה של לימוד מקוואות עכשיו

השאר תגובה

דילוג לתוכן