בשורה טובה – פתיחת רישום למבחנים ברבנות מועד אב תשפ"ב

בס"ד, כ"ח אייר, תשפ"ב

‏‏‏29 מאי, 2022

 • הבחינות לקבלת תעודת "ידין ידין", "יורה יורה", "רב שכונה", "רב מושב", "רב אזורי", "רב עיר",
 •  ו"משגיח כשרות" תתקיימנה בעז"ה לפי הפירוט הבא

 

יום ראשון – כ"ה תמוז תשפ"ב  24/07/2022    נידה.

יום שני  – כ"ו תמוז תשפ"ב     25/07/2022   מילה וגרות,מקוואות,פסח ויו"ט,שבת.

יום שלישי – כ"ז תמוז תשפ"ב 26/07/2022   רבני תפוצות,רשם נישואין, שביעית,שוב"ים.

יום רביעי  – כ"ח תמוז תשפ"ב 27/07/2022   איסור והיתר,עירובין, רבנים צבאיים.

יום חמישי-   כ"ט תמוז תשפ"ב 28/07/2022 חופה וקידושין,מצוות התלויות בארץ,שמחות.

יום ראשון-    ג' אב תשפ"ב     31/07/2022  חגים, אבן העזר,חושן משפט ג', תפילה וברכות, השגחת כשרות.

 • מועד פתיחת הרשמה:
 • יום שני, כ"ט אייר תשפ"ב, 30/05/2022
  תאריך אחרון להרשמה ותשלום:
 • יום חמישי א' תמוז תשפ"ב, 30/06/2022 עד לשעה 13:00.
 • היום האחרון להגשת בקשות להתאמות בבחינות לבעלי מוגבלויות:
 • יום ראשון, כ' סיון תשפ"ב 19/06/2022.לתשומת ליבכם, נבחן הזקוק להתאמה נדרש להגיש בקשה בכל מועד מחדש, גם במידה וקיבל אישור להתאמה בבחינות קודמות.
 • יובהר כי לא תטופלנה בקשות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשת בקשות להתאמות.

 

 • ההרשמה לבחינה תיעשה באמצעות מנהלת מרמנת בלבד, באחת מהאפשרויות הבאות:
  1. אתר ההרשמה לבחינות והסמכה בכתובת: https://rab-exams.co.il
  2. באמצעות דוא"ל : exams@marmanet.co.il
  3. או באמצעות מוקד ההרשמה במס' 073-2955110
 • שעות פעילות המוקד: 08:00-16:00, וביום סיום הרישום עד לשעה 13:00.הבחינות תתקיימנה בכפוף לנהלי משרד הבריאות.
 • תאריכי שיבוץ מדויקים והנחיות היערכות מעודכנות למועד זה, תשלחנה לנרשמים שהרשמתם אושרה בסמוך למועד הבחינה, ובכפוף להשלמת פרטי יצירת קשר באתר חברת מרמנת. יש לעקוב אחר הנחיות שיימסרו בעניין זה.
 • לתשומת לב ציבור הנבחנים,
 • יש להגיע כחצי שעה לפני תחילת הבחינה
  הבחינות יתחילו בשעה 10:30 בדיוק!נבחן שיגיע באיחור –  לא תותר כניסתו לאולם הבחינה.תאריכי ההרשמה והתשלום שצוינו לעיל הינם סופיים. לא תינתן אפשרות הרשמה או תשלום לאחר המועדים המפורטים לעיל, מכל סיבה שהיא. מומלץ להסדיר את ההרשמה והתשלום לבחינה מבעוד מועד.הבחינות יתקיימו בבית הארחה בית וגן רח' הפסגה 8 ירושלים.נבקש להזכיר לציבור הנבחנים כי תכנית הלימודים ממועד ניסן תשפ"א ואילך, בכל הנושאים לרבות הבחינה בהלכות שבת, הינה בעיון בלבד, ועל פי המתכונת החדשה שפורסמה ביום י"ד סיון תשע"ט (17/09/2019). ניתן להתעדכן בתכנית הלימודים, ובתאריכי הבחינות, באתר הרבנות הראשית בכתובת: www.rabanut.gov.ilבברכת הצלחה בבחינות,                                                    מחלקת בחינות והסמכה
התגובות מטה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן