שואל הלומד משה ג.

שלום וברכה, נבחנתי לפני כ 15 שנה במבחן איסור והיתר.

האם זה רשום/ מתועד היכן שהוא ברה"ר? במידה וכן האם ניתן לקבל אסמכתא?

האם מרמנת מכירים בציון הישן?

תשובת מחלקת בחינות
כל הציונים למבחנים שנערכו ברבנות מתועדים.
מרמנת מעודכנת רק משנת תשע"ו, אבל כשיש שאלה,
הם יבררו מול מחלקת בחינות.
כדי לקבל אסמכתא, יש לפנות בעמוד פניות הציבור באתר
ולשלוח צילום ת.ז. + בקשה לאסמכתא.

משהו לא ברור?
רצית לשאול/לברר?
צוות המשרד לרשותך: 03-6166340