סמיכה לרבנות2019-04-03T13:19:47+00:00

מבחני הרבנות

סמיכה לרבנות יורה יורה

להצטרפות לתכנית לימודים לקראת בחינות הרבנות עם רב מלווה פנה אלינו. להלן אינפורמציה לגבי מבחני סמיכה לרבנות:

גיל הנבחן: 22 ויום אחד

תנאי סף לבחינות הרבנות 5 שנות לימוד בישיבה או כולל החל מגיל 18

מתחילים ללמוד

כדי לקבל כושר יורה יורה מתחילים ללמוד לכושר רב שכונה ומתקדמים בתוספת נושאים לרב עיר, וכן הלאה

לימודים לכושר רב שכונה

תכנית הסמיכה שעל ידי "מרכז לימודי דעת" הכינה בעבורך שיעורים כתובים המכסים את החומר בהתאם לדרישות הרבנות.
להלן 6 נושאי חובה לבחינות רב שכונה
הנושאים המסומנים ב* קיימים בלימודי דעת
1. הלכות איסור והיתר *
2. הלכות שבת *
3. הלכות נדה *
4. תפילה, ברכות, ביכנ"ס ומזוזה
5. הלכות שמחות (אבלות) *
6. הלכות חופה וקידושין *

לימודים לכושר רב עיר

לימודים לכושר רב עיר מצריכים 13 בחינות, 7 בחינות נוספות על רבנות שכונה.  

להלן 7 נושאי חובה לבחינות רב עיר 

הנושאים המסומנים ב* קיימים בלימודי דעת

  1. הלכות עירובין *
  2. מצוות התלויות בארץ
  3. מקוואות *
  4. פסח ויו"ט
  5. הלכות חגים
  6. דרך ארץ ובנ"א לחברו
  7. מילה וגירות *

איך ניגשים לבחינות הרבנות

:​רישום לבחינות הרבנות מתבצע ע"י חברת מרמנת

ניתן לשלוח טפסים באחת מהאפשרויות הבאות:

פקס: 073-2955991

במייל: exams@marmanet.co.il


אילו טפסים שולחים למרמנת?

נבחן חדש ברבנות
הכן את המסמכים הבאים
1. שאלון מלא וחתום (ניתן להוריד באתר הרבנות)
2. אישור לימודים על 5 שנות לימוד בישיבה/כולל מעל 18
3. אישור "מוכנות"  על נושא הבחינה מהישיבה/כולל
4. צילום ת"ז + ספח (הספח – חשוב!)

במידה וכבר נבחנת בעבר –

נבחן ותיק
כנס לאתר מרמנת  www.rab-exams.co.il
תזין את פרטיך, תעודת זהות ומספר נבחן שקבלת ממרמנת
שלם אגרת בחינה (370 ₪)

אנחנו כאן בשביל לסייע לך בכל הקשור ללימודי סמיכה

צור איתנו קשר ליעוץ והכוונה!