חייל שנמצא בעזה, מתי צריך לקרוא קריאת מגילה?

חייל שנמצא בעזה ורוצה לקרוא קריאת מגילה, מתי הוא צריך לקרוא? בפורים דפרזים (י"ד אדר) או בפורים דמוקפים (ט"ו אדר)?

 • השנה שפורים במוצאי שבת, מה הם הדינים המיוחדים?
 • האם צריך לסיים סעודה שלישית לפני השקיעה מחמת תוספת על הניסים?
 • האם מותר להתחפש או להכין את המגילה להליכה לבית הכנסת במוצ"ש?
 • האם צריך לעשות הבדלה לפני קריאת המגילה לנשים בבית או אחרי קריאת המגילה?

לעיון במבחני חושן משפט קודמים לחץ כאן

כאן תוכל לקרוא ולשאול בענייני רבנות

התגובות מטה

יש לך עוד שאלות בהלכה?

לימודי דעת בית המדרש עד הבית נותן לך תשובות לכל השאלות בנושאים הלכתיים

 

אם אתה רוצה ללמוד למודי רבנות-

כאן תוכל לראות את כל הפרטים על למודי סמיכה לרבנות

 

תקשיב רגע כאן לאחרים שעשו את זה, תנצל את ההזדמנות ותתחיל ללמוד

3 Responses

 1. חייל שנמצא בעזה צריך לקרוא את מגילת אסתר בשני ימי פורים, הן בפורים דפרזים (י"ד אדר) והן בפורים דמוקפים (ט"ו אדר).

  הסיבה לכך היא שיש ספק לגבי מעמדה ההלכתי של עזה:

  מצד אחד, עזה נזכרת במקרא כעיר מוקפת חומה מימות יהושע. לפיכך, לפי דעת רשב"ל בירושלמי, יש לקרוא בה את המגילה בט"ו אדר, כמו בכל עיר מוקפת חומה.
  מצד שני, עזה עברה תהפוכות רבות לאורך ההיסטוריה, וייתכן שלא היתה מוקפת חומה באופן רציף לאורך כל התקופות.
  לכן, נהוג להחמיר ולקרוא את המגילה בשני הימים, הן בי"ד והן בט"ו אדר.

  הנה כמה מקורות הלכתיים שדנים בנושא:

  בספר תיקון יששכר (לרבי יששכר סוסאן): "המקומות שקורין בהם המגילה שני ימים מפני הספק אם עיירות הם אם כרכים הם… הסדר להם בקריאת התורה ביום השני כסדר היום הראשון, ומנהג זה פשוט פה בכל המוסתערבים יצ"ו תושבי ארץ צפת שבגליל העליון…. ושמענו שכן נוהגין גם בעזה ובדמשק".
  רבי עקיבא יוסף שלזינגר (שו"ת רבי עקיבא יוסף, או"ח ח"ב סימן תמח): "רוב המקומות העתיקות אשר נמצאים בא"י קורין גם בט"ו, כמו טבריה צפת חיפה וכן עזה".
  הרב יצחק זילברשטיין (שו"ת אילת השחר, או"ח סימן קד): "לכן חייב לקרוא את המגילה בי"ד ובט"ו, וכן נהגו כל גדולי ישראל בזמן הזה".
  חשוב לציין:
  ישנם פוסקים הסבורים שמספיק לקרוא את המגילה בי"ד אדר בלבד.
  וביניהם הראשון לציון הרב יצחק יוסף שאמר בעל פה בזה״ל:
  לפיכך, חיילים המשרתים ברצועת עזה יקראו את המגילה ביום י"ד באדר ב' בלבד. … הסיבה לכך היא שאין יישוב יהודי ברצועת עזה, ולכן דינה כדין "כרך של גויים". לפי הירושלמי, מי שנכנס לכרך של גויים קורא את המגילה ביום י"ד בלבד, גם אם מדובר ב"ערים המוקפות חומה.

 2. חייל שנמצא בעזה על פי פסק הראשל"צ יקרא את המגילה רק בי"ד.
  לגבי סל"ש אי"צ לסיים מוקדם כדי להוסיף על הניסים אך יש לעיין מה יהיה כשאכל כזית אחרי צאת הכוכבים אם יהיה הדין כמו בר"ח שיגיד גם רצה וגם על הנסים…
  אסור להתחפש בשבת משום מכין ולהביא את המגילה אם הוא ילמד בזה קצת בשבת עצמו אפשר.
  ולגבי הבדלה אי"צ להבדיל לפני המגילה אך במקום הצורך ניתן להבדיל..

 3. דינים הנוהגים כשפורים חל במוצ"ש

  א. הכנת קריאת המגילה בשבת- עי' בשש"כ (פכ"ח הערה קע"ח) שהגרשז"א זצ"ל הסתפק האם מותר להכין מגילה בשבת לצורך קריאתה בפורים שחל במוצ"ש וסבר שמסתמא מותר כיון שיש לו ידיעה כבר בשבת.

  ב. טלטול המגילה- מותר לטלטל את המגילה בשבת. [ועי' במשנ"ב סי' תרפ"ח ס"ק י"ח שלדעת הפר"ח כשפורים חל בשבת המגילה מוקצה כיון שגזרו שלא לקרוא בה והרבה אחרונים חולקים עליו ויעויין בשע"ת סי' תרצ"ג ס"ק א' בשם המטה יהודה שבשבת רגילה גם הפר"ח מודה דשרי וכן כתבו הח"א והחת"ס והקיצושו"ע]

  ג. הבאת המגילה לבית הכנסת בשבת לצורך מוצ"ש– פורים שחל במוצ"ש לא יביא את המגילה לבית הכנסת מבעוד יום אא"כ יעיין בה מעט. [שע"ת סי' תרצ"ג שש"כ פכ"ח סעי' פ"ג] וי"א שיש להימנע מלהביאה בשבת אלא יביאה מבעו"י [בשם הערוה"ש הלכות חג בחג פורים פט"ז סעי' ב' הערה 13]

  ד. סעודה שלישית שנמשכה לתוך פורים האם יזכיר על הניסים בברכת המזון– עי' במשנ"ב (סי' קפ"ח ס"ק ל"ג) שלכו"ע לא יזכיר על הניסים בברכת המזון כיון שאינה אלא הזכרת רשות ולא חובה ויזכיר רק רצה.

  ה. עושים הבדלה לאחר קריאת המגילה [רמ"א תרצג ס"א ומשנ"ב ס"ק ג']

  לגבי קריאת המגילה בעזה ישנה מחלוקת הפוסקים ולהלכה דינה כספק וי"א לקרוא בה בשני הימים וי"א רק בי"ד בצירוף השיטות וכל אחד יעשה כמנהג רבותיו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן