מסר מאד חשוב מהרב אורי גרילוס בעקבות ה"קורונה"

שלו' וערב טוב לכל לומדי התוכנית לימודי דעת באשר הם.

רציתי לשתף אתכם בהרהורי ליבי, [אין בכוונתי להתיימר להורות כיצד יש לנהוג]
אנו נמצאים בתקופה לא קלה, של חשבון נפש והתחזקות באמונה בד'.
אי אפשר להתעלם מהתמורות החלות בתקופה זו, הן מבחינת חוסר הוודאות והחשש מבחינה רפואית וכלכלית.
אך כיהודים מאמינים בני מאמינים אנו יודעים שמדרך הטוב להיטיב ובוודאי הכל לטובה,
חשבתי להתחזק באחדות מיוחדת [כנגד הריחוק ד' אמות כדין מנודה],
באיסור לשון הרע ורכילות [שהמצורע ישב בדד מחוץ למחנה, כבר הורו גדולי ישראל]
ובפרט במחלוקת בכל רחבי הארץ עקב המצב הפוליטי.
בידיעה שאין כמו המשפחה שלנו. [שמירת הקשר האנושי והחמים, כנגד הדיגיטל].
כן הבישול של האשה או האמא הוא הטוב ביותר [כנגד סגירת המסעדות והמזון המהיר].
שארץ ישראל היא הארץ המובטחת אשר עיני ד' בה מראשית השנה ועד אחרית שנה
בקביעת עתים לתורה [הרי אפשר לעבוד מהבית, ויש לנו כמה שעות מיותרות של נסיעה שנחסכה].
במצוות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" [כנגד לי זה לא יקרה וסמוך והידועים].
החפץ חיים התבטא כששמע על מהלך שהתרחש במדינה רחוקה: כשיהודי מדבר באידיש בשוק של וורשה,
למי הוא פונה? לרוכלים הפולנים? לא, הרי הוא פונה לפלוני יהודי שמבין את השפה.
הקב"ה פונה לסינים, לאיטלקים, לספרדים או לאמריקאים? לא, הם לא מבינים את השפה,
הקב"ה פונה אלי היהודי, אני מבין את השפה. הקב"ה מסמן לי אני מנהל את העולם, אני יכול לנווט אותו כרצוני. 
עלה בזכרוני במנגינה המיוחדת של הימים הנוראים:
"ובכן תן פחדך ד' א' על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים,
ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם וכו'".
וההמשך האופטימי "שמחה לארצך וששון לעירך וכו'".
בברכה
שנעבור את התקופה מתוך התחזקות באמונה ובתורה ומצוות,
ובתפילה שלא יהיה בנו כל חולי וכל נגף.
הרב אורי גרילוס

 

התגובות מטה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן