שואל הלומד שלמה ס.

האם אחרי עשיית מספר מבחנים שמאפשר קבלת כושר רב שכונה וכדומה עלי לפנות אליהם,
או שהם מאתרים בעצמם את זכאותי ופונים אלי? (ואם צריך לפנות אליהם למי אני פונה?)

מענה מחלקת בחינות
יש לפנות למחלקת פניות הציבור ולציין שסיימו את כל המבחנים
לקבלת כושר רב שכונה, כושר רב עיר, כושר דיינות –
הרבנות תעדכן לגבי טקס חלוקת תעודות הקרוב.

משהו לא ברור?
רצית לשאול/לברר?
צוות המשרד לרשותך: 03-6166340