פלטה חשמלית דינה כקטומה?

שואל הלומד חיים פ.

שאלתי היא מדוע פלטה חשמלית (שכמובן אין בה כפתור לוויסות מידת החום) דינה כקטומה ?

לפי המבואר בשיעור השני בסימן רנ"ג נראה כי נדרש שתהיה פעולה באש עצמה.

ואם התירוץ הוא שלכתחילה זה לא נכנס בחשש חכמים שהרי אי אפשר לחתות (בעניננו להגביה את החום)

מדוע לא מספיק בכירה שלנו לכסות את הכפתורים בלבד והרי בכך נמנע חשש החיתוי? לעשות פעולה שתמנע החיתוי או פעולה באש עצמה?

משיב ה"ה דוד זגורי

בגלל שאי אפשר לשחק בגובה הלהבה
וגם יש חלל
ודרך אגב לא כולם מסכימים שלפלטה יש דין גרוף וקטום

משיב הלומד ה"ה ברוך מרלטקו הי"ו מאודסה
שלום וברכה.
לגבי פלטה חשמלית: מותר להשהות עליה תבשיל, כי עצם העמדת תבשיל עליה בע״ש נחשב כמעמיד על אש קטומה,
מכיון שמעמיד על דבר שאינו מיועד לבישול (כך הביא בשש״כ בשם הגרשז״א).
לגבי דין של סגירת כפתורים: זה קשור לדין טוח בטיט המובא בסי׳ רנ״ד סע׳ א׳.
האם מועיל להסיר כפתורים של תנור או כיריים, או להדביק אותם:
הגרשז״א והגריש״א הסתפקו בזה כי אולי זה לא ממש דומה לתנור שטוח בטיט.
אבל דעת הגר״ש וואזנר שהסרת כפתורי הגז נחשב להיכר בדומה לטוח בטיט ומותר.

משיב הרב אלחרר שליט"א

דעת הגרי"ש אלישיב, שבפלטה חשמלית יש בעיה שאינה גו"ק כיון שלא נעשה פעולה בגוף חימום עצמו,
לכן צריך לשיטתו לשים נייר אלומיניום עבה או כמה שכבות למעט החום.
אמנם הסכמת רוב ככל פוסקי דורינו שבפלטה כיון שמעיקרא לא שייך חיתוי (בתחילת יצירתה)
אין צורך לגרוף ולקטום ורק בכירה שיש חשש חיתוי אז עלינו לגרוף ולקטום כנדרש דהיינו למעט חום האש.

 

התגובות מטה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן