הכנה למבחני הרבנות כוללת הבנה ושינון של החומר הנלמד (באפשרותך ללמוד זאת במסגרת בית מדרש וירטואלי)
וכן בהיכרות עם הפרטים הטכניים הנלווים.
אחד הדברים החשובים לפני שהנך מתחיל ללמוד יחידת חומר כלשהי,
הוא לדעת מה פרק הזמן העומד לרשותך עד למבחן הקרוב.
בלחיצה כאן באפשרותך להוריד אליך קובץ PDF מסודר,
ובו עדכוני תאריכים לגבי המבחנים ברבנות הראשית –
הן לרבנות הן לדיינות בתקופה של קיץ עט וחורף ה'תש"פ

משהו לא ברור?
רצית לשאול/לברר?
צוות המשרד לרשותך: 03-6166340