האם בזמן הזה שיש מתיחות מותר להסתובב בשבת עם נשק?

האם בזמן הזה שיש מתיחות מותר להסתובב בשבת עם נשק?

אני גר ברעננה האם בזמן הזה שיש מתיחות מותר להסתובב בשבת עם נשק,

העירוב שלנו הוא בסיסי ובשבת אני מחמיר בדרך כלל שלא לטלטל, והאם הוא הדין גם לפלאפון,

סוף כל סוף יש עוד הרבה אנשים אזרחים וחיילים שגרים בעיר עם נשק,

האם אני חייב לשאת את הנשק או שזה תלוי ברצוני?

 

לעיון במבחני חושן משפט קודמים לחץ כאן

כאן תוכל לקרוא ולשאול בענייני רבנות

התגובות מטה

יש לך עוד שאלות בהלכה?

לימודי דעת בית המדרש עד הבית נותן לך תשובות לכל השאלות בנושאים הלכתיים

 

אם אתה רוצה ללמוד למודי רבנות-

כאן תוכל לראות את כל הפרטים על למודי סמיכה לרבנות

 

תקשיב רגע כאן לאחרים שעשו את זה, תנצל את ההזדמנות ותתחיל ללמוד

6 Responses

 1. במצב דהיום אפשר לצאת עם נשקו שמוגדר ככלי שמלאכתו להיתר ואפשר לטלטלו את ראוי לכסותו בבגדיו אם אפשר אולם רק אם יוצא להתפלל ישא נשקו במקום שהערוב בספק יש פוסקים המחמירים ואם חושש שמא יגנבו נשקו ישאנו כשיטת המקל בכך כלבוש.יש להמנע מלטייל בשבת ללא צורך

 2. תשובה לגבי נשיאת נשק ביום שבת
  ידוע ומפורסם איסור הוצאה בשבת מרשות לרשות שהינו איסור תורה לדעת השולחן ערוך,ויש הסוברים שבימנו איסורו מדרבנן.
  מכל מקום לגבי נשיאת נשק בתקופה זו ישנם שני נידונים שיש לדון בהם:
  1.הוצאה ו2. מוקצה,
  לגבי הנידון הראשון מבואר בשולחן ערוך סימן שא סכיף ז לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בתריס ולא ברומח, ולא בכלים שאינם תכשיט, ואם יצא חייב חטאת, וכו'.
  ולכאורה כן הדין בימים כתיקונם שאין להוציא כלי נשק על גופו משום איסור הוצאה,
  ואפילו חגורים על גופו שנחשב כמלבוש, אולם לצערנו הרב בימינו שרבים שונאי ישראל הרודפים אותנו ויש חשש סכנה מפני מחבלים, כל שיש חשש כל שהוא ואפילו חשש קל מותר לשאת את הנשק ואפילו ברשות הרבים גמורה
  ובמקום שאין עירוב או מחוץ לתחום, ואף אם במקום זה יש אחרים הנושאים נשק לא ימעט מחמת זה את נשיאת הנשק שכן בכל רגע ובכל זמן אפשר שיצטרכו לו וכמו שראינו כמה פעמים, שנחשב הדבר לפיקוח נפשות ממש,
  [וע"ע בפסקי תשובות סי' שא סעיף ט, ובהלכה ברורה חי"ט עמוד מט].
  וכן הדין לגבי איסור מוקצה שמותר לטלטל את הנשק על אף היותו מוקצה מחמת חסרון כיס או כלי שמלאכתו לאיסור, שכן לא גזרו רבותינו איסור מוקצה באופנים אלו, שיש בהם משום הצלה וחשש פיקוח נפש,
  ואף אם על הנשק מותקנות כוונות אלקטרוניות וכד' יש להתיר, ונחשב הדבר מצוה ואין בזה חשש כלל,
  והוא הדין בכל זה במכשירי קשר או שאר כלי עזר להגנה וסיוע ללחימה, שמא יצטרך להם.
  וה' יתברך יערה עלינו רוח טהרה ממרום ויגאלנו גאולת עולמים מכל אויבנו ויבנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו, אמן.

  בברכת התורה ארז אלחרר לימודי דעת

 3. הנה אומרים בשם הרב ש"ז אוריבעך זצ"ל שאין נשק נחשב מוקצה וזה משום שעיקר מטרת הנשק היא לאיים .
  ועוד כתב בשש"כ פרק מא לא שאם אפשר אזי יוציא את הנשק חגור על כתיפו ולפלא שלא הדגישו זאת הרבנים הגאונים הנ"ל.
  אמנם להלכה ולמעשה נראה שלא צריך לכל זה היות המצב הקשה שאנו שרויים בו וה' יאמר די לצרותינו

 4. לפי ההלכה מותר לחלל שבת באיסורי דאורייתא במקום שהוא ספק פיקוח נפש ובפרט מה ששאלת נשיאת נשק שהוא מוקצה מדרבנן פשוט שמותר ומצוה לשאת נשק עליו בשבת בעקבות מצב בטחוני ואף במקום רשות הרבים גמורה אף שאין בה עירוב מותר וטוב יותר להוציאו בשינוי ( אם אפשר)דאז הוי רק איסור דרבנן

 5. ועוד נראה שנשיאת נשק מותרת היא בשבת אפילו שאין המצב מתוח ואין מלחמה הועיל ויתכן שיהיא פיגוע וכמה פעמים היו פיגועים בשבת ועל ידי נשיאת נשק אפשר להציל רבים וכל זה דווקא במקום שיש עירוב הואיל ואין המצב מתוח ואם מצויים פיגועים באותו מקום מותר לשאתו בכל אופן ואם אין מצויים פיגועים באותו מקום אין לשאתו ברשות הרבים אא״כ יש עירוב ואין חשש משום מוקצה הואיל ונשק דינו ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

 6. בס"ד.
  לא התבאר בתשובה כלל מהי רמת המתיחות המתירה נשיאת נשק. הרי בשכונות ירושלים לדוגמא פשוט שאין מקום להתיר, וצ"ע היכן כן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן