האם אני חייב להוריד את הקעקוע?

 שלום לכבוד הרבנים
לצערי הרב בצעירותי ובעברי עשיתי כתובת קעקוע על הגוף
כעת ב"ה חזרתי בתשובה האם אני חייב להוריד את הקעקוע? או שיכול להישאר איתו,
וגם זה כואב כשמורידים האם מותר להכאיב לעצמי כך?
אשמח למענה הרבנים והלומדים

לעיון במבחני חושן משפט קודמים לחץ כאן

כאן תוכל לקרוא ולשאול בענייני רבנות

התגובות מטה

יש לך עוד שאלות בהלכה?

לימודי דעת בית המדרש עד הבית נותן לך תשובות לכל השאלות בנושאים הלכתיים

 

אם אתה רוצה ללמוד למודי רבנות-

כאן תוכל לראות את כל הפרטים על למודי סמיכה לרבנות

 

תקשיב רגע כאן לאחרים שעשו את זה, תנצל את ההזדמנות ותתחיל ללמוד

5 תגובות

 1. שלום רב

  אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם

  אין איסור לאדם לצער עצמו כאשר זה גורם הנאה בהמשך והצער הוא זמני כפי שעולה מתכשיטי הנשים בחול המועד אשר יש בזה צער באותו זמן והנאה לאחר מכן ושם דנו רק מצד הצער במועד ומזה שלא דנו בצער באופן כללי עולה שאין איסור בדבר .
  מהמעט שאני מבין בתהליך הרי שאפשר לאלחש את האזור ובכך להמעיט את הצער .

  האם יש חובה בדבר אזי מאחר ואיסור קעקוע הוא סניף לאיסורי עבודה זרה כפי שמובא בגמרא וברמב"ם הלכות ע"ז . נהרי שאין ראוי להסתובב עם מזכרת עוון זאת
  כאשר יש שם ה' בקעקוע הרי שזו בעיה להסירו . בבחינת לא תעשו כן לה' אלוקיכם ויש לדון איך לכסותו .
  קשה לי לומר שזו חובה גמורה בגלל שבכל אופן מעורב פה צער והוצאת ממון והאיסור כבר נעשה בעת הקעקוע ואין איסור לאו בכל רגע ורגע למעט אם יש שם דמויות מגונות ושל ע"ז.
  אך איסור להסיר נראה שאין ואף מומלץ

  והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית

 2. אין שום חובה להסיר כתובת קעקע, האיסור הוא לעשות, אחרי שעשה זה מעוות שאינו יכול לתקון, כמובן שאם בכתובת הקעקע יש דבר שלא ראוי אז ראוי להסיר. אין חובה בכאב

  1. שלום עליכם.
   קיימא לן בברכות דף כו' עמוד א: "מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות", מעוות לא יוכל לתקון, זה שבטל קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית, או תפילה של ערבית או תפילה של שחרית". ובקידושין דף ו' עמוד א' כתוב: "דאמר רב יהודה אמר שמואל: כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, לא יהא לו עסק עמהם", ופירש רש"י שם בד"ה: "לא יהא לו עסק עמהם": להיות דיין בדבר שמא יתיר איסור ערווה וזהו עיוות שאינו יכול לתקן.
   מצינו אם כן בגדר מעוות לא יוכל לתקון שזה מדבר על קריאת שמע או תפילה או שאינו יודע בהלכות גיטין וקידושין, והשאלה שלי היא: מניין לך שאם אדם עשה קעקוע, שזה בגדר מעוות לא יוכל לתקון? תן פה מקור ראוי. לא מסברא.

 3. אין חייב להוריד את הקעקוע ויכול לכסותו אם הוא על ידו.אורח חיים נשיאת כפים עב
  ברור שאם ירצה להוריד באמצעים שונים של יזיקוהו תע״ב

 4. שלום וברכה לכל הלומדים היקרים ולעונים החשובים על התשובות הנפלאות בעניין הורדת קעקוע,

  למעשה דין עשיית קעקוע נאמר בתורה ורבותינו הראשונים נחלקו בעצם עשיית האסור מתי מתחייבים בו
  האם נאמר דוקא בכתיבה או אף ברושם והאם צריך שיהיה לשם עבודה זרה או בכל אופן,
  בשולחן ערוך נקט לחומרא שכל שעשה רושם גם שלא כתב כתב ואינו לשם עבודה זרה עובר באיסור תורה,
  ולעניין האם חייב להוריד או שכיון שכבר עבר את הלאו שוב אין איסור, הנה מדין כתובת קעקע מבואר מדברי הפוסקים
  שכיון שעבר על הלאו אין בזה איסור כלל אולם כתב הב"ח ביורה דעה סימן קפ
  שמלבד איסור כתובת קעקע יש גם איסור ולאו ובחוקותיהם לא תלכו שכן מנהג הגויים לעשות כן ואם כן לפי דבריו עדיין יש חיוב למחוק את הקעקוע,
  אולם מדברי השולחן ערוך והבית יוסף משמע שאין חובה,
  אלא שכתב בספר מנחת חינוך מצוה לב במוסך השבת במלאכת מוחק אות ד שעל כל פנים להיות כן על בשרו אינו נכון לישראל,
  ומשמע מדבריו שיש מצוה להוריד אם יכול, ולמעשה על אף שיש בזה צער בעצם ההורדה נכון אם אפשר להוריד את הקעקוע
  ואין בזה משום חובל בגופו כל שבא לתקן את גופו על שיש לו בזה צער
  וכעין מש"כ הפוסקים לעניין ניתוח קוסמטיים שמותרים שלא אסרו אלא לחבול ולקלקל את הגוף, וזה אינו במקרה זה.
  ולכן מי שיכול להוריד את הקעקוע ודאי שנכון הדבר, על פי ההלכה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן