לומר לקטן להרים מתג בשבת

שואל הלומד:
שלום רב אבקש לשאול האם מותר לומר לקטן בשבת להרים מתג שנפל
וכתוצאה מכך נכבו המזגנים בבית, והיה קשה מאד לשבת לסעודת ליל שבת
מאחר והיינו קרוב לשני מניינים, תודה רבה

משיב הלומד הרב ברוך מ.

שלום וברכה. לדעתי אסור לבקש מקטן לחלל שבת אפילו במקום צורך גדול.
כי יש איסור ספייה שלגדול אסור לספות בידיים איסור לקטן,
כמבואר בסימן שמ״ג ואיסור זה מדאו׳ לרוב הפוסקים וכך פסק המ״ב שם.

משיב הרב אלחרר

סתם להגיד לו להדליק ודאי שאסור ולא התירו במקום קור או חום גדול אלא ע"י גוי אך לא בישראל,
אולם אם הוא הדליק מעצמו מותר להנות ,
וצריך למחות בו אם רואים אותו הולך להדליק

יש לך משהו להגיב לנו?

השאר תגובה

דילוג לתוכן