האם יש חשש איסור בשר בחלב במאכלי כלב?

שלום לך

לאחרונה נשאלתי שאלה לא שגרתית על ידי אדם שמגדל כלב

שהוא שם לב שברכיבים של המזון לכלבים יש בשר ויש חלב

האם יש חשש איסור בשר בחלב במאכלי כלב?

התגובות מטה

רוצה לקבל מדי שבוע עלון הלכה למעשה, ברור ומפורט?

מכון לימודי דעת הוא בית מדרש עד הבית המאפשר לך ללמוד הלכה בקצרה או בעיון

רוצה לקבל מדי שבוע עלון הלכה למעשה? לחץ כאן

רוצה ללמוד כדי להיבחן לסמיכה לרבנות? לחץ כאן

6 תגובות

 1. איסור הנאה של בשר וחלב הוא רק בבישול
  אני לא מבין בכלבים ובמזון כלבים
  אבל זה לא התבשל יחד,
  וגם מגדל הכלב לא מבשל את זה
  אז מותר לתת את זה לכלב

 2. בתורה מצינו פסוק מפורש לא תבשל גדי בחלב אימו
  ואם מישהו נשפך לו כוס חלב ואין שישים כנגדה נאסר הבשיל לנו
  לנו ולא לבעלי חיים לנו ולא לגוי

 3. יש איסור הנאה בבשר בחלב דאורייתא
  לכן אם זה בשר בהמה ומבושל אסור
  אבל אם זה בשר עוף או אפי בהמה אבל רק בתערובות הוי בשר בחלב דרבנן ולרוב פוסקים מותר בהנאה

 4. תערובות של בשר בחלב אסורה בהנאה מן התורה כשיש בישול אבל אם התערובת היא מדרבנן אינה אסורה בהנאה.
  הנה בתערובת של בשר טמאה עם חלב אין גם כן איסור הנאה (חוץ להב״ח אבל לא קי״ל כוותיה). נחלקו הפוסקים בתערובת בשר נבלה וטרפה עם חלב אם היא אסורה בהנאה. הרמב״ם סובר שאע״פ שלא שייך גבי איסור הנאה אין איסור חל האיסור מ״מ לא על תערובת זו איסור הנאה משום שהוא נגרר אחר האיסור אכילה. הרשב״א סובר ששייך איסור הנאה בכה״ג. הפת״ש בר״ס פז הביא דעת הרמב״ם אבל הרבה פוסקים נקטו כברשב״א.
  לאור האמור אם באוכל יש תערובת שאינה בדרך בישול מותר לתת לאכול לכלב. אם יש בישול צריך לברר אם הבשר היא בשר בהמה טהורה או בשר בהמה טמאה או עוף.

 5. שלום לכם, ויישר כח למשיבים!
  בענין בשר נבלה בחלב ישנה סתירה בדברי הרמב"ם בין ההלכה לפי' המשניות.
  ושורש הספק האם איסור בשר בחלב חל על איסור נבלה משום שהוא מוסיף עליו איסור הנאה.
  אך כתבו הפוסקים שיש להחמיר ולאסור בבישול והנאה.
  ועי' בבדי השולחן ס"ק כ"ה שנפק"מ למחזיקים בעלי חיים בבית שלא יבשלו בשר נבלה בחלב וכדו'
  וכן נראה נפק"מ לאדם שעובד בחו"ל בחנות של גוי, המבשלים בשר נבלה וטריפה בחלב למכור לגוי שאסור לו לבשלם.
  ב. ולכן למעשה יש להחמיר שלא להשתמש במאכלי בעלי חיים שמבושל שם בשר בהמה טהורה אפילו שהוא נבלה בחלב.

 6. או שיש פה בעיה של הנאה
  ובשר בחלב הרי נאסר בהנאה
  ולכן זה אסור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן