דרך הלימוד והחזרה לפני מבחן, ובלימוד השוטף

שואל הלומד משה ד.
אשמח לדעת מבעלי הניסיון מה דרך הלימוד והחזרה שהועילה לכם במהלך הלימוד השוטף

וכן לפני המבחן והאם הצלחתם ע"י זה לעבור את המבחן.

תודה

תשובה:

ה"לחם לפי הטף" מביא עצות מחז"ל לזכור ולא לשכוח את דברי התורה הנלמדים, וכן גדולי תורה נוספים:

א. ללמוד בקול
ב. לכוון שהכוונה היא תורה לשמה
ג. לשנן את הנלמד מאה ואחת פעמים ולכל הפחות כמה שיותר (וגם הרב עובדיה יוסף זצ"ל נהג לעורר על כך)
ד. להשתעשע בדברי התורה וליהנות מלימודם
ה. לא לקרוא את המילים ביובש אלא להחיות אותן בזמרה ובניגון, כדאיתא בתוספות (מגילה לב.)
ו. לברך בתורה תחילה בכוונת הלב (על פי הצל"ח סוף מסכת ברכות).
ז. להכניס ללב ענווה אמיתית, מי אני כנגד תורה גדולה שכזאת וגדולי לומדיה ולרצות להבינה.
ח. להקפיד על הלכות נטילת ידיים כגון חציצה ולמעלה מקשרי האצבעות, שזהו בכלל הטהרה המביאה לידי קדושה וזכירת הנלמד (החזון אי"ש זצ"ל)
ט. להוסיף ביראת שמים היא סגולה לזכור הנלמד (ספר מרבה חיים בשם החזון אי"ש זצ"ל)

משהו לא ברור?
רצית לשאול/לברר?
צוות המשרד לרשותך: 03-6166340

 

התגובות מטה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן