חזרה בתשובה על גזל

שלום כבוד הרב,

אני רוצה לחזור בתשובה על גזל

בצעירותי לא נזהרתי בדיני ממונות

ונכשלתי לדאבוני, כמה וכמה פעמים בגזל גמור.

כיום ברוך ה’ התחזקתי,והבנתי שעוון גזל הינו חמור מאד,

החלטתי להחזיר את גזלותיי.

אך למרבה הצער, יש כמה מקרים שאיני יודע למי להחזיר.

מה עלי לעשות כדי לתקן, תודה רבה.

 

 

 

 

 

התגובות מטה

רוצה לקבל מדי שבוע עלון הלכה למעשה, ברור ומפורט?

מכון לימודי דעת הוא בית מדרש עד הבית המאפשר לך ללמוד הלכה בקצרה או בעיון

רוצה לקבל מדי שבוע עלון הלכה למעשה? לחץ כאן

רוצה ללמוד כדי להיבחן לסמיכה לרבנות? לחץ כאן

4 תגובות

 1. ראשית, עליך לדעת שבעוון זה לא רק אתה נכשלת בו,
  אלא רבים וטובים נכשלים בו, בין בידיעה ובין שלא בידיעה,
  ועל כן חובה על כל אחד לעשות חשבון נפש,
  ולבדוק את כל מעשיו וחשבונותיו,
  שכן אמרו חז"ל, רובם נכשלים בעוון גזל,
  וידוע ;שסאה מלאה עוונות "גזל מקטרג בראש" ;,
  וכן פסק בשו"ע [חושן משפט סי’ שס] כל הגוזל חייב להחזיר
  את הגזלה עצמה, שנאמר והשיב את הגזלה,
  ואם אבדה או נשתנית, משלם דמיה וכו’, וכן יש לדעת שעבירות שבן אדם לחברו
  אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. אולם במקרה שאדם אינו יודע למי להחזיר,
  כגון שגזל רבים או שמחפש את הנגזל או יורשיו ואינו מוצאם,
  פסק בשולחן ערוך [סימן שס] שיעשה בממון שגזל, צרכי רבים,
  כגון בורות שחין ומערות, שהם לתועלת הרבים. וכך גם הנגזל יהנה מן הדברים
  הנעשים מדמי הגזלה, ונקראת תקנה זו "תקנת השבים"
  אולם יש לחלק בין אדם שעסק בגנבות וגזל רבים, שההתייחסות אליו הינה שונה,
  שאף אם בא להחזיר את הממונות שגזל, קבעו חז"ל שאם אין הגזלה קיימת אין לקבל ממנו,
  כדי שלא ימנע מלעשות תשובה, ואם רצה לצאת ידי שמיים והחזיר,
  אין מוחין ביד הנגזל מלקבלו. אך לגבי סתם אדם שגזל
  ולא עסק בזה בקביעות, כשאינו יודע איך להחזיר,
  תיקנו רבותינו לעשות בזה צרכי רבים כנ"ל.
  וראיתי בספר ערוך השולחן שכתב
  שע"י שיעשה צרכי רבים יסבב ה’ שהנגזלים או
  יורשיהם ייהנו ממנו כפי ערך גזלתו וימחלו לו,
  והבא לטהר מסייעין לו מן השמיים.
  בספר אהבת חסד למרן החפץ חיים זיע"א
  כתב בשם השל"ה שכמו כן יכול לנדב לבית כנסת או לבית מדרש ספרים
  שילמדו בהם ויתפללו בהם הרבים.
  אולם ישנם מרבותינו שכתבו, שאף אם יעשה צרכי רבים לתועלת רוחנית לאותו נגזל
  כגון צדקה, יש בזה משום תיקון, וכן פסק למעשה הגר"פ שיינברג זצ"ל,
  ובשו"ת אגרות משה כתב ובלבד שע"י הצדקה לא יכבדו את אותו.
  גזלן, שכן אין זו צדקה אלא השבת גזלה. ויש הנוהגים לעשות זיכוי רבים
  בכל מיני פעולות: שיעורים, דיסקים וכיו"ב, וכן תרומה למוסדות שרבים נהנים מהם.
  ובוודאי שאין לו לאדם להתעלם מנדון זה,
  וכל שכן שקודם לעשיית כל מיני פעולות, חייב להשתדל לחפש ולחקור
  האם הנגזל או יורשיו קיימים ולהחזיר להם,
  שכן זו היא מצות עשה מן התורה,
  ורק אם עשה כל שביכולתו ולא מצא הרי זה בגדר אנוס
  ויעשה כתקנת השבים, וצריך להתפלל שה’ יסייע בידו.
  כמו כן עליך לדעת,
  שיש מקרים בהם אף מי שגזל פטור מלהחזיר מן הדין,
  כגון מי שגזל בהיותו קטן קודם גיל מצוות, פטור מן הדין
  [אך יש המחייבים ממידת חסידות],
  וכן מי שגזל מן הגוי יש בזה כמה צדדים
  שאין חייב להשיב [ובוודאי שאיסור גזל וגנבה אסור לחלוטין
  אף מגוי, ופעמים שיש בו משום חילול ה’ וחמור יותר מגוזל מישראל],
  ועוד כמה מקרים. והיות ודיני גזל הינם רבים ומורכבים
  ואין כאן המקום להרחיב,
  כל מי שיש לו שאלה חייב לפנות לרב מורה הוראה העוסק בדינים אלו
  [בדרך כלל דיין], להתייעץ כיצד עליו לנהוג,
  ואין ספק שבדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו,
  וכיום ברוך ה’ ניתן להתקשר
  לרבנים מורי הוראה בקלות ולשמוע פסק
  הלכה בצורה מדויקת. .

 2. תשובה היא המעלה הכי גדולה לאדם לכן צריך לפנות למורה הוראה בקי בדיני ממונות אשר יורה לו תשובה
  וכן טוב שיעסוק בצרכי ציבור כגון גבאי וכן יעשה אומדן כמה בערך חייב וייתן לצדקה

 3. יעשה בכסף צרכי רבים כמו לתרום לבית כנסת מרכזי או לבית חולים או לעמותת חסד מפורסמת
  כך שייתכן שתגיע מזה הנאה לנגזל.
  ואח"כ יבקש מהקב"ה שתתקבל תשטבתו והנגזל ימחול לו.
  בברכה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן