עדכוני הרבנות הראשית

/עדכוני הרבנות הראשית

עדכון חשוב מהרבנות

לציבור הנבחנים שלום רב, עדכון הוראת מעבר ליישום מתכונת הבחינות החדשה שפורסמה ביום י"ד סיון תשע"ט 17.6.19 בהתאם להחלטת מועצת הרבנות הראשית מיום י"ט תמוז תשע"ט 22.7.19, עודכנו הוראות המעבר לעניין חומר הלימוד בהלכות שבת, כך שהבחינה בהלכות שבת על פי המתכונת החדשה תיכנס לתוקפה החל מחודש ניסן תשפ"א ועד בכלל ( ולא כפי שפורסם

2019-09-16T14:19:00+00:00

שינויים נרחבים בהנחיות הרבנות הראשית במבחני הסמיכה לרבנות – סיון עט

להלן תקציר השינויים בכללים הנוגעים למבחני סמיכה לרבנות, כפי שהנחתה הרבנות הראשית החל מסיון עט: אפשרות בחירה - עד עכשיו היו 6 נושאי חובה קבועים. השינוי: מעכשיו והלאה יש 3 נושאי חובה קבועים (איסור והיתר, שבת, נדה) ו-3 נושאים הנתונים לבחירה מתוך רשימת נושאים. כל אחד יכול לבחור מהם שלושת הנושאים הנוספים שהוא מעוניין

2019-06-25T17:47:02+00:00

עדכוני הרבנות הראשית לגבי מועדי המבחנים הקרובים של סמיכה לרבנות

הכנה למבחני הרבנות כוללת הבנה ושינון של החומר הנלמד (באפשרותך ללמוד זאת במסגרת בית מדרש וירטואלי) וכן בהיכרות עם הפרטים הטכניים הנלווים. אחד הדברים החשובים לפני שהנך מתחיל ללמוד יחידת חומר כלשהי, הוא לדעת מה פרק הזמן העומד לרשותך עד למבחן הקרוב. בלחיצה כאן באפשרותך להוריד אליך קובץ PDF מסודר, ובו עדכוני תאריכים לגבי

2019-05-26T12:40:57+00:00

עדכוני הרבנות הראשית לגבי רועים רוחניים

עדכון הודעות לנבחנים – עדכון מס' 11 השהיית האפשרות להיבחן בנושא : "רועים רוחניים" בניגוד לפרסום בלוח הבחינות נבקש לעדכן כי החל ממועד אב תשע"ט ועד בכלל, לא יתקיימו בחינות בנושא "רועים רוחניים" עד לפרסום הודעה חדשה. למען הסר ספק, ניתן יהיה להיבחן בבחינה לרועים רוחניים במועד הקרוב ( ניסן תשע"ט) ואילו הבחינות בנושא רועים

2019-05-26T12:42:41+00:00

עדכוני הרבנות הראשית לגבי ערעור על מבחני סמיכה לרבנות

בלחיצה על מילים אלה – אפשר להוריד קובץ PDF של עדכוני הרבנות הראשית לגבי ערעורים על תוצאות מבחני סמיכה לרבנות או לדיינות – מתאריך חשוון עט משהו לא ברור? רצית לשאול/לברר? צוות המשרד לרשותך: 03-6166340

2019-05-26T12:44:55+00:00

עדכוני הרבנות הראשית לגבי מבחני סמיכה לרבנות

בלחיצה על מילים אלה – אפשר להוריד קובץ PDF של עדכוני הרבנות הראשית לגבי סמיכה לרבנות ועוד – מתאריך תשרי עט     משהו לא ברור? רצית לשאול/לברר? צוות המשרד לרשותך: 03-6166340  

2019-05-26T12:48:06+00:00