עלון הלכה מי דעת- גליון 74-אמירה לנכרי

עלון הלכה מי דעת- גליון 74- אמירה לנכרי לפי המתירים לרמוז לגוי לעשות מלאכה כשאין בזה תועלת גמורה וחיובית לישראל, כיצד תהיה אופן הרמיזה? דוגמאות של מלאכות בהם אין תועלת גמורה וחיובית לישראל. האם מותר להנות ממלאכה שעשה הגוי עבור יהודי? דוגמאות שצריך שיעשה הישראל להיזהר שלא להנות ממלאכה שעשה גוי עבורו.

דילוג לתוכן