עלון הלכה מי דעת- גליון פורים וחודש אדר

גליון פורים וחודש אדר כל ההלכות והמנהגים של פורים וחודש אדר פרשת זכור תענית אסתר מחצית השקל  ברכות המגילה משלוח מנות מתנות לאביונים על הניסים עשיית מלאכה בפורים משתה – סעודת פורים פורים פרזין ומוקפין הכל כאן בגליון המצורף

דילוג לתוכן