עלון הלכה מי דעת- גליון 72-אמירה לנכרי

עלון הלכה מי דעת- גליון 72- אמירה לנכרי האם מותר לשכור עובד גוי בשבת? מה הדין כשרק רומז לו שיבוא לאחר השבת? שכח את טליתו בבית הכנסת האם מותר לו לומר לחבירו או לגוי שלאחר שבת יביא לו את הטלית? דין איסור אמירה לנכרי

דילוג לתוכן