עלון הלכה מי דעת- גליון 71-דיני שביתת בהמתו

עלון הלכה מי דעת- גליון 71-דיני שביתת בהמתו האם מותר להשתמש ב"קוף" לצורך עשיית מלאכות בשבת? האם מותר להוליך בהמה לשדה שתאכל שם עשב המחובר לקרקע? האם מותר לטייל עם כלב שקשורה רצועה לצוארו ברשות הרבים? האם מותר לצאת עם כלב שקשור לגופו דבר לנוי בעלמא?

דילוג לתוכן