עלון הלכה מי דעת- גליון 70-דיני חינוך ודין שביתת בהמתו

עלון הלכה מי דעת- גליון 70-דיני חינוך ודין שביתת בהמתו מה הדין כשעושים הבדלה מאוחר בלילה, האם צריך להקפיד שישאר הילד ער עד ההבדלה? ילד שלא שמע הבדלה במוצאי שבת האם צריך לחנכו שיעשה הבדלה ביום ראשון? האם יש איסור לשים משא ע"ג הבהמה כשאינה נושאת אותו ברה"ר? רוצה לשמוע פרטים על תוכנית שבת? הכנס […]

דילוג לתוכן