בירור על יהדות האישה לפני הנישואין

שואל הלומד:  אני מנוי על סדרת השיעורים של "מכון לימודי דעת". ראשית כל, ברצוני להודות על דפי הסיכומים הבהירים של הרב שעוזרים לי מאד . שנית, ברצוני להפנות שאלה מהחומר הנלמד. בשו"ע אבהע"ז סימן ב` כתוב "כל המשפחות בחזקת כשרות ומותר לישא מהם לכתחילה". אמנם בב"ש הביא בשם הרמ"א שמי שאין משפחתו ידועה לנו,