לשכני בקומה העליונה יש מזגן עם צינור ארוך שמטפטף שנים על קיר הבנין,

השנה הוצאנו על אותו הקיר מרפסת חדשה, כך שיוצא שהמזגן מטפטף לנו לתוך המרפסת.

שאלתי

האם אוכל לדרוש מבעל המזגן להאריך ולקבע את הצינור במקום אחר כדי שהמים לא יטפטפו,

או שמוטל עלי לטפל ולשלם את הארכת וקיבוע הצינור?

מה אתה אתה אומר כיצד עליהם לנהוג?

שאלות רבות נוספות מגיעות ללמודי דעת מידי יום

אולי תרצה ללמוד הלכה מהבית? להיות רב בביתך

תכנס לכאן ותבחר את התוכנית המתאימה לך ללמודי סמיכה.

דילוג לתוכן