שואל המשתתף הלל ח.  
שלום הרב
קניתי בצ`ק מזומן מוצר כל שהוא,
ולאחר שנה התקשר המוכר וטוען שהצ`ק אצלו והוא לא פרעו,
כיון שעברה שנה מהתאריך שכתוב עליו אי אפשר לפרוע אותו.
היות וזמנו לכל המאוחר חצי שנה. והוא מבקש להחליפו בצ`ק אחר או כסף מזומן.
השאלה האם אני חייב בתשלום, או כיון שצ`ק נחשב מזומן בשוק שילמתי ואיני חייב?[כשהצ`ק ניתן, היה אפשרות לשלם (היה כסף בחשבון) והיום המצב קשה יותר ואין]?
ב. באותו עניין מה הדין אם היה טעות בצ`ק?

משיב הדיין הרב יצחק אושינסקי שליט"א

להלל, שלו` וברכה.
א. לשיטת רוב הפוסקים צ`ק אינו ככסף מזומן אלא כשטר חוב בכתב ידו
(ראה פתחי חושן חלק י` הלכות שטרות, ט ,יד)
וממילא ראוי שהנותן יחליפו בצ'ק אחר, שהרי לא פרע את החוב.
ב. ממילא, אם היה טעות בצ'ק, ראוי לתת צ'ק אחר תמורתו.