תאריכים מעודכנים למבחנים הקרובים בחשוון תשפ"א

תאריכי בחינות מועד חשוון תשפ"א

הודעה לציבור הנבחנים

בהמשך להודעה שפורסמה ביום כ"ג אב תש"ף (13/08/2020), מצ"ב להלן בהודעה זו תאריכי בחינה ורישום חלופיים. הודעה זאת מבטלת את לוח הבחינות הקודם שפורסם.

נוכח המצב, ועל מנת לשמור על בריאות המשתתפים ולעמוד בהנחיות משרד הבריאות, כמות הנבחנים בכל יום בחינות מוגבלת ל-300,
ולכן במידה ומס' הנרשמים יעלה על כמות זו, יתרת הנרשמים תשובץ ליום בחינות נוסף שייערך בצמוד למועד הבחינה הנוכחי, יום הבחינות הנוסף אינו מופיע בלוח הבחינות בשלב זה, וייקבע כאמור בהתאם לכמות הנבחנים.

תאריכי שיבוץ מדויקים והנחיות הערכות מעודכנות למועד זה, תשלחנה לנרשמים שהרשמתם אושרה בסמוך למועד הבחינה, ובכפוף להשלמת פרטי יצירת קשר באתר חברת מרמנת.

הבחינות לקבלת תעודת "ידין ידין", "יורה יורה", "רב שכונה", "רב מושב", "רב אזורי", "רב עיר", "שובי"ם" ו"השגחת כשרות" תתקיימנה בעז"ה לפי הפירוט הבא:

יום שני א' חשוון תשפ"א 19/10/2020- איסור והיתר

יום שלישי ב' חשוון תשפ"א 20/10/2020- חופה וקידושין

יום רביעי ג' חשוון תשפ"א 21/10/2020-נידה

יום חמישי ד' חשוון תשפ"א 22/10/2020-שבת

יום ראשון ז' חשוון תשפ"א 25/10/2020- שמחות, מילה וגרות.

יום שני ח' חשוון תשפ"א 26/10/2020- תפילה וברכות, רבנים צבאיים, רבני תפוצות.

יום שלישי, ט' חשוון תשפ"א 27/10/2020- מצוות התלויות בארץ, חגים, שובי"ם.

יום רביעי, י' חשוון תשפ"א 28/10/2020- חושן משפט א', חושן משפט ג', אבן העזר, פסח ויו"ט, רשם נישואין.

יום חמישי, י"א חשוון תשפ"א, 29/10/2020- ניסוח פסק דין, השגחת כשרות.

יום ראשון, י"ד חשוון תשפ"א- 01/11/2020- עירובין, מקוואות.

* נבחנים שנבחנו בבחינת חושן משפט ג'/ אבן העזר במועד אב תש"ף לא יהיו זכאים לגשת לבחינות אלו במועד חשוון תשפ"א.

מועד פתיחת הרשמה: יום שני, ד' אלול תש"ף, 24/08/2020

מועד אחרון להרשמה ותשלום : יום חמישי, כ"ח אלול תש"ף, 17/09/2020 בשעה 13:00

מועד אחרון להגשת בקשות להתאמות בבחינות לבעלי מוגבלויות : יום חמישי, י"ד אלול תש"ף, 03/09/2020

תאריכי ההרשמה והתשלום סופיים, לא תינתן אפשרות הרשמה או תשלום לאחר המועדים המפורטים מכל סיבה שהיא. כדי למנוע אי נעימויות בגין עיכובים או כשלים בלתי צפויים מומלץ להסדיר את ההרשמה והתשלום לבחינה מבעוד מועד. הבחינות יתקיימו בבית הארחה בית וגן רח' הפסגה 8 ירושלים.

ההרשמה לבחינה תיעשה באמצעות מנהלת מרמנת בלבד, באחת מהאפשרויות הבאות:
אתר ההרשמה לבחינות הסמכה: https://rab-exams.co.il באמצעות דוא"ל: exams@marmanet.co.il
טלפון : 073-2955110

בברכה,
הרב רפאל מזרחי

מנהל מחלקת בחינות והסמכה

 

יש לך משהו להגיב לנו?

השאר תגובה

דילוג לתוכן