השאלה השבועית: מה דין ניפוח מיטת אויר והוצאת אויר ממנה

שואל הלומד יקי כ. במסגרת לימוד דיני בנין בכלים עלתה בחבורה השאלה הבאה:

מה דין של ניפוח מיטת אויר והוצאת אויר ממנה? האם שייך פה בנין או מכה בפטיש?

לכאורה אין פה מקום לגזרה שמא יתקע, מאחר שאין פה שום פעולת תקיעה ואף לא הידוק.

הדיון היה מצד שאולי יש פה עשיית כלי, השימוש של המיטה הוא אף בלי פירוקה ואפשר להשאירה מנופחת לתקופה ממושכת כדוגמת המיטה של טרסיים;

מצד שני, יש אפשרות נוספת של שחרור וניפוח יומי לפי הצורך של המשתמש, ובזה יש דמיון קצת לשינוי כיוון המאוורר.