האם אשה זכאית לקבל מזונות מבעלה לאחר עזבה את הבית?