ג' סיון תש"ף

26 מאי, 2020

לציבור הנבחנים שלום רב,

מצ"ב לוח בחינות מעודכן למועדים אב תש"ף וחשוון תשפ"א.

הודעה זאת מבטלת את תאריכי ההרשמה והבחינות שפורסמו בעבר.

לחצו כאן לתאריכים
בברכה,

 אגף בחינות והסמכה

הרבנות הראשית לישראל