מסר מאד חשוב מהרב אורי גרילוס בעקבות ה"קורונה"

שלו' וערב טוב לכל לומדי התוכנית לימודי דעת באשר הם. רציתי לשתף אתכם בהרהורי ליבי, [אין בכוונתי להתיימר להורות כיצד יש לנהוג] אנו נמצאים בתקופה לא קלה, של חשבון נפש והתחזקות באמונה בד'. אי אפשר להתעלם מהתמורות החלות בתקופה זו, הן מבחינת חוסר הוודאות והחשש מבחינה רפואית וכלכלית. אך כיהודים מאמינים בני מאמינים אנו יודעים