בית מדרש וירטואלי2019-05-26T09:30:18+00:00

בית מדרש וירטואלי

תכניות קצרות וממוקדות הלכה למעשה

להרחבת הידע התורני-הלכתי שלך

ללימוד אישי ולהעלאת דיון משפחתי

לדעת איך יהודי אמור לנהוג במצבים שונים

מכון לימודי דעת I הלכה למעשה I אתיקה בעסקים I חושן משפט

מסלול אתיקה בעסקים

סוגיות אקטואליות בנושאי אתיקה ומסחר, כמו ריבית, ביטוחים, סודיות רפואית ועוד.
דילמות הלכתיות משולחנם של גדולי הפוסקים, מוגשות בצורה ברורה ומרתקת.

התוכנית מתאימה במיוחד לאנשי עסקים ועורכי דין

נושאי הלימוד:
תשלום הוצאות משפט
זכות השתיקה
בדיקת פוליגרף
סודיות רפואית
פגיעה ברכוש ציבורי
איזה קונה קודם
הפרעות רעש
שביתת רעב
ביטוח נכסים, פנסיה וביטוח חיים
מקום עבודה
פיטורי עובדים ופיצויי פיטורין
קביעות גובה משכורת לעובד
ריבית בבנקים
ריבית דברים
ענייני ריבית שונים
שאלות מצויות בענייני גזלה
ענייני נזיקין
ענייני ירושה
ירושת הבת
ירושת הבכור
מוסר והגינות בעסקים
שביתת עובדים ע"פ ההלכה

לחץ כאן להצטרפות למסלול

מסלול שבת הלכה למעשה

תוכנית שבת הלכה למעשה נכתבה בעבור משפחות המחפשות להוסיף לשולחן שבת עונג מיוחד.
התוכנית כוללת שיעורים מובנים ומתומצתים המתאימים ללימוד משפחתי, כשהמטרה היא לפשט את הלימוד, לבאר את האיסור בשפה פשוטה ולתת דוגמאות מעשיות הנוגעות לכולנו.
השיעורים מצטיינים בבהירותם, וכתובים על פי הספר 'שמירת שבת כהלכתה' – הרב יהושע נויבירט זצ"ל

נושאי הלימוד:
השבת – שורש האמונה
זכירת השבת
כבוד ועונג שבת
הכנות לשבת
אכילה ותענית בערב שבת

דיני ערב שבת קדש
מלאכה בערב שבת
מלאכה הנמשכת מאליה בשבת
מלאכת נכרי בעבור ישראל
השכרה או השאלה בערש"ק
שותפות עם נכרי

קבלת שבת והדלקת נרות
תוספת שבת
קבלת שבת
הדלקת הנרות
דין השובת מחוץ לביתו

תפילות השבת
שניים מקרא ואחד תרגום
דין הטועה בתפילת שבת
ההוספות בברכת המזון
מאה ברכות
דיני קידוש וסעודה
מצוות קידוש
קידוש במקום סעודה
קידושא רבא
אין לו יין לקידוש
דיני סעודה
הבדלה, מלווה מלכה

מלאכות השבת – כללים
אסור מלאכה בשבת מדאורייתא
חמישה תנאים לחיוב מן התורה
איסור מלאכה בשבת מדרבנן
מעשה שבת ועונשו

מלאכת הזורע – דינים למעשה
מלאכת החורש – דינים למעשה
מלאכת הקוצר – דינים למעשה
מלאכת המעמר- דינים למעשה
מלאכת הדש – דינים למעשה
מלאכת הטוחן – דינים למעשה
מלאכת הלש – דינים למעשה
מלאכת הזורה – דינים למעשה
מלאכת בורר – דינים למעשה
מלאכת המרקד – דינים למעשה

מבשל א –
מושגים במלאכת מבשל
סוג הבישול, זמן הבישול
סוגי התבשילים
מקורות החום השונים
מגיס, טיגון, גזירת הפשר

מבשל ב –
סוגי הכלים
עירוי
דודי מים
קפה, תה, סוכר.
"חזרה"

מבשל ג –
"שהייה"
סיר חי, טוח בטיט
"הטמנה"
מוסיף הבל, אין מוסיף הבל
הטמנת צונן

מבשל ד –
הזזת סירים
פירות שנאכלים חיים
מעשה שבת: שהיה, חזרה, הטמנה
גזרות משום מבשל :
רחיצה, חימום בגד לח, כובש כבשים

מלאכת הגוזז – דינים למעשה
מלאכת המלבן – דינים למעשה
מלאכות המנפץ
הטווה
המיסך
העושה שתי בתי נירין
האורג
הפוצע
הקושר והמתיר

מלאכת התופר – דינים למעשה
מלאכת הקורע – דינים למעשה
מלאכת המחתך – דינים למעשה
מלאכת הצד – דינים למעשה
מלאכת השוחט – דינים למעשה
מלאכת המפשיט – דינים למעשה
מלאכת המעבד – דינים למעשה
מלאכת הממחק – דינים למעשה
מלאכת המשרטט – דינים למעשה
מלאכת הכותב – דינים למעשה
מלאכת המוחק – דינים למעשה
מלאכת הצובע – דינים למעשה
מלאכת המבעיר – דינים למעשה
מלאכת המכבה – דינים למעשה
מלאכת הבונה – דינים למעשה
מלאכת הסותר – דינים למעשה
אהלים ומחיצות
מלאכת מכה בפטיש
פקקים וקופסאות

חמישה סוגי מוקצה
צורות הטלטול
דינים למעשה
משחקי ילדים
ארבע רשויות לשבת
ערוב חצרות
תחומין

"וכבדתו מעשות דרכיך":
ענייני חול
שטרי הדיוטות
מכין משבת לחול
אמירה לעכו"ם

חולה ויולדת
פיקוח נפש
טיפול בתינוק

החשמל
טעמי האיסור
חששות
דינים למעשה

לחץ כאן להצטרפות למסלול
מכון לימודי דעת I הלכה למעשה I מסלול שבת הלכה למעשה
מכון לימודי דעת I הלכה למעשה I מסלול המטבח הכשר

מסלול המטבח הכשר

הדרכה מעשית, מרתקת וייחודית, בשאלות הלכתיות הנפוצות במטבח הביתי. כל הכללים, הבעיות והפתרונות, תוך שימת דגש על סוגיות שהתחדשו בעידן המודרני. התוכנית מצוינת ומתאימה לכל עקרת בית ומשגיח כשרות

נושאי הלימוד:
הכשרת כלים טרופים
הכשרת כלים טרופים: תנורים, כיורים ושולחנות
טבילת כלים במקווה
מאכל שנעשה ע"י אינו יהודי
בישול עכו"ם
תערובות בשר וחלב
תערובות בשר וחלב – מראית עין
תערובות בשר וחלב – הגשת בשר וחלב
תערובות בשר וחלב – המתנה בין בשר לחלב
תערובות בשר וחלב – אכילת מאכל כשר מצלחות שאינן כשרות
תערובות בשר וחלב – שפיכות והתזות במטבח
תערובות בשר וחלב – התזות במטבח
תערובות בשר וחלב – שימוש בכף הלא נכונה
תערובות בשר וחלב – הפרדה בין בשר לחלב
תערובות בשר וחלב – הדחת כלים ובעיות במדיח כלים
תערובות אסורות
תערובות אסורות – מיץ נקי מחרקים
תערובות אסורות – כבד קצוץ
תערובות אסורות – שניצל טריפה
תערובות אסורות – שימוש בתנור אחד לחלבי ולבשרי
תערובות אסורות – התערבבות הסכו"ם
חרקים
דם בביצים
הפרשת חלה
הכשרת בשר
תוצרת ארץ ישראל
אמירה לעכו"ם

לחץ כאן להצטרפות למסלול

מסלול מועדים

שיעורי הלכה נפלאים המקיפים עיונית ומעשית את הלכות המועדים סביב מעגל השנה
חודש אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, חנוכה, פורים, פסח, ספירת העומר, בין המצרים
השיעורים נכתבו בשפה קולחת וברורה, שווה לכל נפש.

נושאי הלימוד:
הלכות פסח
דיני חודש ניסן ושבת הגדול
איסור חמץ: איסור אכילת חמץ, בל יראה ובל ימצא ומצות השבתה מן התורה ומדרבנן
דיני בדיקת חמץ
ביטול ושרפת חמץ
חמץ שעבר עליו הפסח ומכירת חמץ, קטניות, שרויה
אפיית מצה: מים שלנו ומצה שמורה, מצת מצוה: לשמה
דיני ערב פסח: איסור אכילת מצה, דין מצה עשירה, איסור מלאכה ותענית בכורות
עריכת השולחן מבעוד יום, ההכנות לסדר
ליל הסדר: מצות אכילת מצה, הסיבה, ארבע כוסות, מרור, מצות סיפור יציאת מצרים וכו'
ערב פסח שחל בשבת

ספירת העומר
דיני ספירת העומר
מנהגי ימי העומר
פסח שני
ל"ג בעומר

שבועות
מנהגי החג
קצת הלכות יום טוב

בין המצרים
ימי בין המצרים
תשעה באב
ראשי פרקים להלכות מועדים

אלול – תשרי
סליחות
ראש השנה
הלכות תקיעת שופר
מלכויות זכרונות שופרות
עשרת ימי תשובה
צום גדליה
יום הכיפורים
הלכות תשובה
מנהג כפרות
מצוות עינוי
נעילה

חנוכה
נס פך השמן והמלחמה
דיני הדלקת נרות
דיני על הניסים

פורים
ארבע מצוות היום

לחץ כאן להצטרפות למסלול
מכון לימודי דעת | הלכה למעשה I מסלול מועדים
רפואה והלכה - לימודי דעת, מסלול לימודי הלכה בהירים אצלך בבית

מסלול רפואה והלכה

כל ההלכות הנוגעות לחולים, מבקריהם, סודיות רפואית וכדומה.

נושאי הלימוד:
מי מבקר את החולה ובאיזה אופן יבקר
את מי מבקרים ודיני הרופא
דיני הרופא, חולה שמת לו מת ודיני וידוי
דיני הגוסס והנפטר
חוות דעת רפואית בהלכה
סודיות רפואית
החובה לשתף את החולה במצבו ובסיכון הקיים בטיפול בו
טיפול רפואי הכרוך בסיכון החולה – סיכוי מול סיכון

לחץ כאן להצטרפות למסלול

מסלול בר מצווה

הכנה לבר מצווה מצד ההלכה וההשקפה, באופן מקיף, בהיר וממצה.
אידיאלי לאבא הרוצה להתכונן עם הבן לקראת בר מצווה.

נושאי הלימוד:
הכנה לבר מצווה
מהות יום הבר מצווה
מנהגי בר מצווה בזמנים קדומים
מזל האדם בגיל שלש עשרה
משל נאה המגדיר את עול המצוות
מטרת יצירתו של היצר הרע
זמן הופעתם של יצר הטוב ויצר הרע
יצר טוב – ילד מסכן וחכם
שני הסברים להופעת היצר הטוב באדם רק בגיל שלוש עשרה.
שמות היצר הרע עפ"י המקורות
רשעותו של היצר הרע
דרכי ההתמודדות מול היצר הרע
ברכה – נתקנה לחזק בליבנו את האמונה.
הסבר הראשונים, מדוע הברכה פותחת בלשון נוכח – 'ברוך אתה', ומסיימת בלשון נסתר 'אשר קדשנו – שפטרנו'?
נוסח הברכה 'ברוך שפטרני' – מי נפטר מעונשו של מי?
המקור לברכת 'ברוך שפטרני'
זמן הברכה
עד מתי אפשר לברך?
מקבץ הלכות בדיני הברכה
מעלת התפילין
המקור למצוות תפילין
המקור לארבע הפרשיות
ארבע הפרשיות – מהן?
ייחודן של ארבע הפרשיות יותר משאר הפרשיות שבתורה
ביאור המילה "טוטפות"
מעשה על ערך הנחת תפילין
הקלף והמקור לקלף
רצועות התפילין והמקור לרצועות שחורות
מקום הנחת תפילין של יד
טעם ההנחה ביד שמאל
סעודת בר המצווה והדרשה, מקור וכל המנהגים
סעודת בר מצווה ביחד עם סעודה אחרת
קריאת התורה – מי תקנה?
מדוע עולים דווקא שלושה קרואים בשני וחמישי?
האם יש מספר פסוקים שאין לפחות ממנו בקריאת התורה?
חתן ונער בר מצווה – מי קודם למי בעליה לתורה?
עליה לתורה בשבת שלפני ה"בר מצווה"
שני נערים החוגגים את ה"בר מצווה" באותה שבת
נער הנעשה בר מצווה בשבת
נעשה בר מצווה ביום ראשון
נעשה בר מצווה בחג
פסח – ביטול חמץ
חמץ של קטן שעבר עליו הפסח
בר מצווה בספירת העומר

לחץ כאן להצטרפות למסלול