שואל הלומד-
רציתי לשאול, לרגל המצב אנחנו מתפללים כעת בחצר הבניין,

האם זה נחשב כבית כנסת קבוע, לברך שם ברכת מעין שבע בליל שבת ?

האם צריך להתפלל שם כמה שבועות ברצף כדי שייחשב מקום קבוע' ?