שואל הפונה

מורה לנגינה שכוון מיתר של כלי נגינה, וקרעו, האם חייב לשלם?