English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  נדה
לימודי סמיכה - נדה
נדה
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א  קפג  הקדמה 1
א  קפג  כיצד אשה נעשית נדה 2
א  קפד  פרישה מהאשה עונה קודם וסתה 3
ב  קפד  הרחקה בזמן הוסת 4
ג-ו  קפד  יום הוסת בנסיבות מיוחדות 5
ט  קפד  בדיקה ביום הוסת 6
י  קפד  יום הוסת לפני יציאה לדרך 7
יא  קפד  עונה בינונית 8
יב  קפד  יום הוסת לוסת הגוף 9
א-ד  קפה  דין אשה הטוענת כי היא טמאה 10
הקדמה  קפו  בדיקה לפני תשמיש ולאחריו 11
א,ב  קפו  בדיקה לפני תשמיש ולאחריו 12
ב-ה  קפו  בדיקה לפני תשמיש ולאחריו 13
א  קפז  רואה מחמת תשמיש 14
א  קפז  רואה מחמת תשמיש 15
ג,ד  קפז  רואה מחמת תשמיש 16
ה,ו  קפז  מכה באותו מקום 17
ה,ו  קפז  מכה באותו מקום 18
ז-ט  קפז  רפוי הפצע 19
י  קפז  תשמיש שני אחר ראיה 20
יא   קפז  ראייה מחמת תשמיש עם מרווח זמן ביניהם 21
א,ב  קפח  צבע הדם 22
ג-ו  קפח  בדיקה אם ההפרשה היא דם 23
הקדמה  קפט  מחזורי האשה-הקדמה 24
א  קפט  עונה בינוננית 25
ב,ד  קפט  וסת קבוע/וסת שאינו קבוע 26
ה,ו  קפט  וסת הדילוג מתכונת 27
ו,ז  קפט  וסת לימי השבוע,וסת החודש 28
ח-יב  קפט  וסת הסירוג 29
יג  קפט  וסת ביום או בלילה 30
יג  קפט  קביעת וסת 31
יג  קפט  אילו ימים של מחזור עשויים לקבוע וסת 32
יד  קפט  עקירת וסת קבוע 33
טו,טז  קפט  עקירה ללא יסוד 34
יז,יח  קפט  וסת מחמת אונס 35
יט  קפט  וסת הגוף-הקדמה 36
כ-כב  קפט  וסת הגוף מורכב 37
כג,כד  קפט  קביעה לוסת הגוף וצרוף הרגשות 38
כה,כו  קפט  מתי לחשוש לוסת המורכב 39
כז  קפט  וסת לקטנה 40
כח-לא  קפט  מסולקת דמים 41
לב  קפט  וסת כפול 42
לג,לד  קפט  מעוברות ומניקות 43
הקדמה  קצ  כתמים 44
א  קצ  כתמים 45
ב-ד  קצ  כתם בקטנה 46
ה-ז  קצ  גודל הכתם 47
ח,ט  קצ  צירוף מספר כתמים לגודל גריס 48
י  קצ  כתם על דבר שאינו מקבל טומאה 49
יא  קצ  תליה במקומות על גופה/ בגדיה 50
יב-יז  קצ  תלייה בדברים חיצוניים 51
יח-כ  קצ  תלייה בדברים חיצוניים 52
כא-כה  קצ  תלייה עם צבעים צבעוניים 53
כה-לא  קצ  עד כמה אפשר לתלות 54
לב-לה  קצ  כתם שנמצא על עד בדיקה 55
לו,לז  קצ  בדיקה בעד שאינו בדוק 56
לח,לט  קצ  בדוק ושאינו בדוק 57
לו,לז  קצ  תלייה בנשים אחרות 58
מו-נ  קצ  תלייה בחלוק מכובס 59
נ-נד  קצ  תלייה בנשים אחרות 60
נד  קצ  וסתות בכתמים 61
הקדמה  קצא  מציאת דם במי רגליים 62
א  קצא  מציאת דם במי רגליים 63
א  קצב  דיני כלה הנכנסת לחופה 64
ב,ג  קצב  נישואין שנדחו 65
ד  קצב  איסור יחוד 66
ד,ה  קצב  איסור יחוד 67
  קצג  דם בתולים 68
א  קצג  דם בתולים 69
הקדמה  קצד  דין יולדת ומפלת-הקדמה 70
הקדמה  קצד  דין יולדת ומפלת-הקדמה 71
א,ב  קצד  דין יולדת ומפלת-הקדמה 72
ג-יד  קצד  דין יולדת ומפלת 73
א-ג  קצה  דיני הרחקה 74
ג-ה  קצה  אכילה ביחד 75
ה,ו  קצה  ישיבה יחדיו 76
ז-ט  קצה  צורת הלבוש 77
י  קצה  שימושים אסורים 78
יא-יג  קצה  הצעת המיטה/רחיצה 79
יד-טז  קצה  דיני הרחקה במהלך ימי ליבונה 80
טו,טז  קצה  מקרה חולי 81
  קצו  הפסק טהרה 82
א  קצו  הפסק טהרה 83
ב,ג  קצו  לאחר הפסק טהרה 84
ד  קצו  ספירת שבעה נקיים 85
ד-י  קצו  בדיקה של שבעה נקיים 86
י  קצו  מציאת דם וכתמים במהלך השבעה נקיים 87
יא  קצו  פולטת שכבת זרע 88
יא   קצו  עוד בעניין פולטת 89
יב,יג  קצו  פולטת שכבת זרע 90
הקדמה  קצז  טבילה 91
א,ב  קצז  טבילה-מתי יש לדחותה? 92
ב,ג  קצז  טבילה ביום השביעי 93
ד,ה  קצז  טבילה ביום השמיני 94
א  קצח  הקדמה להלכות חציצה 95
ב-ד  קצח  חציצה 96
ד,ה  קצח  סרטים וקשרים בשיער 97
ו,ז  קצח  שערות דביקות והפרשות העין 98
ח,ט  קצח  כחול שבעין,משחות ועוד 99
י-יג  קצח  תחבושות,קיסמים ועוד 100
יד,טו  קצח  טיט,דיו ונוזלים שונים 101
טז,יז  קצח  דם סרוך,צבע-איפור 102
יח,יט  קצח  צפרניים 103
כ  קצח  קציצת צפרניים 104
כא,כב  קצח  צפרניים תלויות ובשר תלוי 105
כג,כד  קצח  תכשיטים,רטיה חציצה בשיניים 106
כד  קצח  חציצה בשיניים חלק ב 107
כה-כז  קצח  בית הסתרים 108
כח,כט  קצח  חציצה בשעת הטבילה 109
ל,לג,לד  קצח  היכן לעמוד בעת הטבילה 110
לא,לב  קצח  איסור לטבול על כלי במקווה 111
לה  קצח  התנוחה הנכונה בשעת הטבילה 112
לו-לח  קצח  גובה המקווה 113
לט,מ  קצח  עצימת עיניים ופיקוח אישה אחרת בשעת הטבילה 114
מא-מו  קצח  נקיון בשעת הטבילה 115
מז-מח  קצח  אופן ההנהגה בשעת הטבילה 116
א,ב  קצט  ההכנות לטבילה 117
ג-ו  קצט  שעת החפיפה 118
ג-ה  קצט  שעת החפיפה 119
ו  קצט  טבילה בין שבת ליום טוב 120
ז-ט  קצט  טבילה ללא חפיפה 121
י  קצט  נמצאה חציצה לאחר הטבילה 122
יא-יג  קצט  עוד בענין חציצה שנמצאה לאחר הטבילה 123
א  ר  הברכה על הטבילה 124
א  ר  הברכה על הטבילה 125
מה בתכנית?

תכנית לימודים המקיפה את כל סימני העיון לבחינת נדה ברבנות הראשית, כתובה ביד אומן, מגישה את השתלשלות ההלכה בדרך בהירה, מוגדרת היטב ובעיקר נעימה לעין המעיין.

התכנית מחולקת לשיעורים שיעורים הבאים בצורת חוברות , כאשר כל שיעור הינו יחידת לימוד קצרה בה מובאים דברי השולחן ערוך, נושאי כליו, גמרות, ראשונים ואחרונים עד לפסיקה בת זמנינו.

בתוכנית מובאות שתי צורות הפסיקה, דעת האשכנזים ודעת הספרדים, כמו כן מצויינות בה עובדות בעלות חשיבות מבתי הדין שיש בהן כדי לשפוך אור על הסוגיות הנלמדות.

תכנית נדה כוללת מבחנים תקופתיים, בעזרתם תוכל לוודא שהנך מבין את החומר הנלמד ושולט בו היטב התכנית מתאימה גם למעונינים לסכם או לחזור על הלכות נדה.משך הלימוד: כ - 15 חודשים
עורך: הרב א.אלחרר

עלות התוכנית:דמי מנוי חודשיים

לימודי סמיכה
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: